(8 445) 78 945

info@kpg.lt

Prevencinės programos

Nuo 2017 m. rugsėjo 1 dienos gimnazijoje įgyvendinama Lions Quest Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa „Paauglystės kryžkelės“ 5-8 klasėse.  „Paauglystės kryžkelės“ – moksliniais tyrimais ir praktika pagrįsta programa, kuri padeda klasės auklėtojams kurti saugią mokymosi aplinką ir ugdyti gyvenimo įgūdžius, padedančius išgyventi paauglystės metus. Išsamios pamokos ir pagalbinė programos medžiaga suvienija gimnazijos bendruomenę ir jaunus žmones. Ši programa vykdoma klasės valandėlių metu ir integruoja socialinį bei emocinį ugdymą, charakterio ugdymą, psichoaktyviųjų medžiagų ir patyčių prevenciją bei mokymąsi tarnaujant, taip skatindama tinkamą paauglių vystymąsi. „Paauglystės kryžkelės“ parodo jaunimui kaip suprasti save,  kaip elgtis, kaip gyventi čia ir dabar, kaip būti ir kaip nepasiklysti gyvenimo kryžkelėse, o atrasti savo teisingą kelią.

 Gimnazijoje šiais mokslo metais taip pat vykdoma socialinių emocinių įgūdžių užsiėmimai paaugliams pagal programą „Tiltai”. Programa „Tiltai” skirta siprinti psichologinį atsparumą, teigiamoms vertybėms ir nuostatoms formuoti, bendravimo įgūdžiams ugdyti. Užsiėmimai vyksta po pamokų, vienos pamokos trukmės. Veikla yra patraukli paaugliams, nes vyksta per žaidimus, individualias ir komandines užduotis, kurios vėliau aptariamos. Užsiėmimus veda gimnazijos psichologė.

Pagalbos vaikui specialistai veda prevencines klasės valandėles aktualiomis mokiniams temomis apie streso valdymą prieš egzaminus, konfliktų sprendimą, efektyvaus mokymosi galimybes, savęs pažinimą, bendravimą ir patyčias, psichoaktyviųjų medžiagų žalą sveikatai.

 

KATALIKIŠKA LYTIŠKUMO IR RENGIMO ŠEIMAI PRAOGRAMA

Nuo 2017 m. spalio mėn. gimnazijoje 5 - ll G. klasėms 1k. per mėnesį  vysta katalikiškos lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programa, kurios paskirtis  rengti jaunus žmones pilnavertiškam gyvenimui. Ugdyti katalikiškas ir bendražmogiškas vertybines nuostatas. Užtikrinti sėkmingą vaiko lytiškumo ugdymą bei rengimą šeimai Gimnazijoje, prisidėti prie vaiko dvasinės ir socialinės gerovės bei sėkmingo funkcionavimo tarpasmeninių santykių ir šeimos srityse. 

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44