(8 445) 78 945

info@kpg.lt

 

Pirmos klasės pamokų tvarkaraštis

 

Pamokos

Laikas

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

1.

8.00 – 8.45

Malda. Ryto ratas

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Matematika

Lietuvių k.

2.

9.00 – 9.35

Priešpiečiai

Lietuvių k.

Matematika

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Lietuvių k.

3.

9.55 – 10.30

 

Matematika

Pasaulio p.

Matematika

Šokis

Muzika

4.

10.45 – 11.20

 

Dailė ir technolog.

Kūno kultūra sp. s.

Tikyba

Pasaulio paž.

Anglų k. būrelis

5.

11.35 – 12.10

 

Refleksijos valanda

Muzika

Dailė ir technolog.

Klasės valandėlė

Kūno kultūra a.s.

 

Pietūs 12.10 – 12.40

 

 

Neformalusis ugdymas

12.40 – 13.25

 

Dainos studija

Žaidžiame šachmatais

Šokio studija

Robotika/

Eureka. Gamtos mokslų laboratorija

Teatro studija

13.40 – 15.00

 

Poilsis; žaidimų valanda; nepabaigtų dienos darbų valanda

 

 

 

Informacija atnaujinta 2018-09-04

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44