(8 445) 78 945

info@kpg.lt

Neformalus ugdymas

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA

 

SPALIO MĖNESIO NEFORMALIOJO UGDYMO VEIKLOS PLANAS

 

2017-10-03 Nr. V

 

SIELOVADOS RENGINIAI

Eil.

Nr.

Užsiėmimo pavadinimas

Laikas, vieta

Atsakingas asmuo

Pastabos

1.

Šv. Pranciškaus taurės bėgimas

1 d.

Klasių auklėtojai

 

2.

Piešinių paroda

“Šv. Pranciškus”

3 d., III aukšto erdvėse

J. Motijauskienė,

L. Liaudanskaitė

 

3.

Gimnazijos bendruomenės šv. Mišios

4 d., 11. 00 val. bažnyčioje

s. J. Lukauskaitė FMSC, br. T. Žymantas OFM,

V. Šlionskytė

 

4.

Mokytojų ir gimnazistų atviras pleneras, skirtas šv. Pranciškui

4 d., 13.00 val. – 14.00 val.

Gimnazijos kiemelyje (prie buvusių garažų)

L. Liaudanskaitė

 

 

 

 

5.

IVGa klasės rekolekcijos

9 d., 8.00 val. Pakutuvėnuose

br. T. Žymantas OFM,

R. Žygaitienė

 

6.

IIGb klasės rekolecijos

11 d., 8.00 val. Pakutuvėnuose

br. T. Žymantas OFM,

R. Olšauskienė

 

7.

IVGc klasės rekolcijos

12 d., 8.00 val. Pakutuvėnuose

br. T. Žymantas OFM,

R. Žiubrys

 

8.

IIGd klasės rekolekcijos

16 d., 8.00 val. Pakutuvėnuose

br. T. Žymantas OFM,

V. Domarkienė

 

9.

IVGb klasės rekolecijos

18 d., 8.00 val. Pakutuvėnuose

br. T. Žymantas OFM,

J. Tutinienė

 

10.

IIGa klasės rekolekcijos

23 d., 8.00 val. Pakutuvėnuose

br. T. Žymantas OFM,

A. Raudienė

 

11.

IIGc klasės rekolecijos

26 d., 8.00 val. Pakutuvėnuose

br. T. Žymantas OFM,

V. Meilienė

 

12.

IVGd klasės rekolekcijos

27 d., 8.00 val. Pakutuvėnuose

br. T. Žymantas OFM,

V. Kavoliūnienė

 

NEFORMALIOJO UGDYMO IR KITI  RENGINIAI

Eil.

Nr.

Užsiėmimo pavadinimas

Laikas, vieta

Atsakingas, asmuo

Pastabos

1.

Paroda „KRETINGOS GARBĖS PILIEČIAI, MOKĘSI IR DIRBĘ MŪSŲ GIMNAZIJOJE"

3 d. skaitykloje

B. Vinkutė,

A. Tamošauskienė,

L. Liaudanskaitė

 

2.

7a klasės filmų vakaras

3 d., 18.00 val., 112 k.

A. Šneideraitis

 

3.

5-8, I-IVG klasių mokinių vieša akcija „Apkabinkime Gimnaziją“

4 d., 12.00 val. – 12.30 val.

D. Žilinskaitė,

A. Aniulis,

J. Žukauskienė,

R. Čičiūnienė

 

4.

Gimnazijos 85 metų gimtadienio šventė - piknikas

4 d., 12.30 val. – 14.00 val. Gimnazijos kiemelyje (prie buvusių garažų)

D. Žilinskaitė, V. Šlionskytė, br. T. Žymantas OFM,

s. J. Lukauskaitė FMSC

 

5.

I-IIG klasių mokinių meninė akcija „Aš myliu Gimnaziją“

4 d., 13.00 val. Gimnazijos kiemelyje (prie buvusių garažų)

D. Žilinskaitė,

L. Liaudanskaitė,

J. Motijauskienė,

A. Narkuvienė,

E. Buožius,

A. Bastienė,

R. Zemdliauskaitė

 

6.

Stalo ruošimas ir dekoracijų gaminimas mokinių savivaldos dienos minėjimui

iki 5 d.

A. Narkuvienė

 

 

7.

Mokinių savivaldos diena

5d., 12.00 val. kabinetuose

12.30 val. aktų salėje

D. Žilinskaitė, IIG, IIIG, IVG klasių atstovai

 

8.

8a, 8e klasių kultūrinė – pažintinė diena

6 d., 8.00 val. Trakuose

S. Andrijauskienė,

R. Čičiūnienė

 

9.

IGb, IGd klasių kultūrinė – pažintinė diena

6 d., 8.00 val. Kaune

I. Būgienė, G. Gegytė

 

10.

5-IIG klasių komitetų rinkimai

iki 10 d.

D. Žilinskaitė

 

11.

IIGd klasės mokinių vieša akcija „Jubiliejinis obuolys – dalinu, dalinuosi ir gaunu”

10 d., 11.40 val. šv. Antano rūmų fojė

V. Domarkienė

 

12.

5-IIG klasių seniūnų susirinkimas

11 d., 15.00 val. A104 k.

D. Žilinskaitė,

V. Juodys

 

13.

8d klasės teminis vakaras

12 d., 18.00 val., 204 k.

K. Paulauskienė

 

14.

8d klasės kultūrinė – pažintinė diena

19 d., 8.00 val.

K. Paulauskienė

 

15.

8b, IGe klasės kultūrinė – pažintinė diena

20 d., 8.00 val. Taline

L. Bružienė,

R. Norvaišienė

 

16.

6d klasės kultūrinė – pažintinė diena

27 d., 8.00 val.

E. Miežetienė

 

17.

Klasių auklėtojų veiklos planų 2016 – 2017 m.m. analizė

iki 17 d.

D. Žilinskaitė

 

 

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam

(papildomajam) ugdymui                                                                                         Dovilė Žilinskaitė                               

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2017-10-05

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44