(8 445) 78 945

info@kpg.lt

Neformalus ugdymas

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA

 

GEGUŽĖS MĖNESIO NEFORMALIOJO UGDYMO VEIKLOS PLANAS

2017-05-08 

 

SIELOVADOS RENGINIAI

Eil.

Nr.

Užsiėmimo pavadinimas

Laikas, vieta

Atsakingas asmuo

Pastabos

 

1.

Klasių rekolekcijos Pakutuvėnuose:

8 val.

 

 

 

·         7e klasė

3 d.

S. Andrijauskienė

br. T. Žymantas  OFM

 

·         IIIGc klasė

4 d.

R. Žiubrys, br. T. Žymantas  OFM

·         IGb klasė

5 d.

R. Olšauskienė, br. T. Žymantas  OFM

·         IGd klasė

8 d.

V. Domarkienė, br. T. Žymantas  OFM

·         7a klasė

10 d.

R. Čičiūnienė,

br. T. Žymantas  OFM

·         8c klasė

11 d.

I. Kalniuvienė, br. T. Žymantas  OFM

·         IIIGa klasė

12 d.

R. Žygaitienė, br. T. Žymantas  OFM

·         8e klasė

15 d.

R. Norvaišienė, s. J. Lukauskaitė FMSC

·         7d klasė

17 d.

K. Paulauskienė, br. T. Žymantas  OFM

·         8a klasė

18 d.

D. Ančerytė, s. J. Lukauskaitė FMSC

·         8b klasė

19 d.

R. Lukoševičiūtė, s. J. Lukauskaitė FMSC

·         7b klasė

22 d.

A. Šiaudvytis,  s. J. Lukauskaitė FMSC

·         8d klasė

24 d.

J. Motijauskienė, br. T. Žymantas  OFM

·         7c klasė

26 d.

V. Rudavičienė, br. T. Žymantas  OFM

2.

Klasių rekolekcijos Kretingoje:

8 val.

 

 

 

·         6b klasė

2 d.

s. J. Lukauskaitė FMSC, V. Valiūnienė

·         6d klasė

9 d.

s. J. Lukauskaitė FMSC,

A. Aniulis

·         6a klasė;

16 d.

s. J. Lukauskaitė FMSC, A. Šneideraitis

 

·         6c klasė

23 d.

D. Račkuvienė, s. J. Lukauskaitė FMSC

 

3.

Mokslo metų pabaigos šventė Pakutuvėnuose 5-6 kl. vaikams ir jų tėvams

27 d.

br. T. Žymantas  OFM,

s. J. Lukauskaitė FMSC,

 klasių auklėtojai

 

NEFORMALIOJO UGDYMO IR KITI  RENGINIAI

Eil.

Nr.

Užsiėmimo pavadinimas

Laikas, vieta

Atsakingas, asmuo

Pastabos

1.

6-7 klasių mokinių kūrybinių darbų paroda „Keistakampės adatinės”

2-5 d.

A. Narkuvienė

 

2.

Susitikimas su Jaunųjų šaulių vadu Gintautu Boguželsku 5b klasė

4 d.

D. Ataitė

 

3.

7d kl. žaidimų vakaras

5 d.

K. Paulauskienė

 

4.

IIGa kl. Mokiniams paskaita –diskusija „Asmenų mobilumas mokymosi tikslais”

9 d. 12.10 val. Kretingos Viešojoje bibliotekoje

R. Petrauskienė

 

5.

6c kl. kultūrinė pažintinė diena Klaipėdoje

10 d.

D. Račkuvienė, A. Gagytė

 

6.

Gimnazijos mokinių koncertas

11 d. 18.00 val.

D. Žilinskaitė, darbo grupė

 

7.

5a ir 5e kl. kultūrinė pažintinė diena Klaipėdoje

11 d.

J.Žukauskienė,

A. Cegelnikienė

 

8.

5-6 kl. projektas „Spalvotas mūsų klasės gyvenimas”

11 d. – 12 d. 11.40 val. fojė

D. Žilinskaitė, A. Būgaitė

 

9.

7c ir 7e kl. kultūrinė –pažintinė veikla Kaune

12 d.

V. Rudavičienė,

 S. Andrijauskienė

 

10.

7-8 kl. mokinių asamblėja

12 d. 14.00 val. aktų salėje

D. Žilinskaitė, V. Juodys

 

11.

7-8 kl. mokinių asamblėjos uždarymo šventė

12 d. 17.00 val. aktų salėje

D. Žilinskaitė, V. Juodys

 

12.

Gimnazijos uniformų matavimas būsimiems IG kl. mokiniams

18 d. 10.00 val. – 13.00 val. aktų salėje

D. Žilinskaitė

 

13.

IIGa kl. kultūrinė – pažintinė diena Anykščiuose

19 d.

R. Petrauskienė

 

14.

8e, IGc, IGd kl. kultūrinė – pažintinė diena

19 d.

R. Norvaišienė, V. Meilienė, V. Domarkienė

 

15.

IIGd ir IIIGa kl.kultūrinė – pažintinė diena Anykščiuose

19 d.

I. Šedienė, R. Žygaitienė

 

16.

Anglų kalbos savaitės renginiai

22 d.  Movie Day –filmų diena

M.Uljanova,

R. Lukoševičiūtė,

D. Račkuvienė,

R. Armoškienė,

J. Tutinienė,

 G. Gegytė

 

 

23 d. Spelling contest – rašymo konkursas

 

24 d.  Royal Family – netradicinės pamokos

 

25 d. English song contest – dainų konkursas

 

26 d. Award day –apdovanojimų diena

 

17.

I-IIIG kl. mokinių meninis projektas „VNR’17”

26-27 d. teatro studija

L. Liaudanskaitė

 

18.

Paskutinio skambučio šventė

25 d. 12.00 val,

 Lurdo slėnyje

D. Žilinskaitė, darbo grupė

 

19.

I-IIIG kl. mokinių pleneras, skirtas Kretingos bažnyčios 400-mečiui  paminėti.

22 – 26 d.

D. Žilinskaitė, darbo grupė

 

20.

6c klasės talentų vakaras

30 d.

D. Račkuvienė

 

 

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam

(papildomajam) ugdymui                                                                   Dovilė Žilinskaitė                                 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2017-05-11

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44