(8 445) 78 945

info@kpg.lt

Neformalus ugdymas

 

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA

 

 

BALANDŽIO MĖNESIO NEFORMALIOJO UGDYMO VEIKLOS PLANAS

 

2019-04-01 Nr. V

 

SIELOVADOS RENGINIAI

Eil.

Nr.

Užsiėmimo pavadinimas

Laikas, vieta

Atsakingas asmuo

Pastabos

1.

Klasių išpažintys

1-2 d. bažnyčioje

br. T. Žymantas OFM,

klasių auklėtojai

Pagal grafiką

2.

Gimnazijos steigėjo kun. Augustino Dirvelės OFM gimimo dienos minėjimas

3 d.

D. Žilinskaitė, darbo grupė

Pagal priemonių planą

3.

5 kl. viktorina-protmūšis „Šv. Raštas - Dievo laiškas mums“

4 d., 12.10 val., aktų salė

 s. D. Ančerytė FMSC,

 R. Čičiūnienė.

 

4.

IG kl. rekolecijos „Tikrai esi vertas daugiau“

9 d., 8.00 val.

br. T. Žymantas OFM,

s. J. Lukauskaitė FMSC, A. Poškuvienė,

IG kl. auklėtojai

 

5.

IIIG kl. rekolecijos „Tikrai esi vertas daugiau“

10 d., 8.00 val.

br. T. Žymantas OFM,

s. J. Lukauskaitė FMSC, A. Poškuvienė,

IG kl. auklėtojai

 

6.

Gavėnios ryto malda

15-19 d.:

7.45 val., Gimnazijos fojė

10.45 val. šv. Antano rūmų koplyčioje

br. T. Žymantas OFM,

s. J. Lukauskaitė, tikybosir muzikos mokytojai, klasių auklėtojai

Pagal grafiką

7.

Regioninis 5 kl. mokinių konkursas „Šv. Raštas – Dievo laiškas mums“

18 d., 12.00 val.,  aktų salė

s. D. Ančerytė FMSC,

R. Čičiūnienė

 

NEFORMALIOJO UGDYMO IR KITI  RENGINIAI

Eil.

Nr.

Užsiėmimo pavadinimas

Laikas, vieta

Atsakingas, asmuo

Pastabos

1.

1 klasės mokinių skaitymo popietė ir kūrybos paroda „Skirtukas knygai: skaitome, dalinamės, dovanoju“ (renginiai skirti Tarptautinei knygos dienai paminėti).

2 d. bibliotekoje

A. Tamošauskienė,

S. Martusevičienė

 

2.

Edukacinių erdvių puošimas – paroda gavėnios, šv. Velykų laikotarpiui

nuo 2 d. – 19 d.

J. Motijauskienė,

A. Bastienė, E. Buožius, V. Masiokas,

A. Narkuvienė

 

3.

Knygų ir mokinių kūrybinių darbų parodos „Ar knyga gali gyventi be vaiko?“, „Gyvenimo džiaugsmas – knygoje ir kūryboje“

nuo 2 d. – 30 d. 

A. Tamošauskienė,

J. Motijauskienė

 

4.

Gimnazijos savivaldos (valdybos) susirinkimas

2 d. 15.00 val.

D. Žilinskaitė,

 M. Razmutė

 

5.

7d klasės mokinių filmų naktis

5 d.

E. Miežetienė

 

6.

6d klasės mokinių kino vakaras 3D klasėje

5        d.

A. Gagytė

 

7.

7 kl. mokinių viktorina "Sveikame kūne- sveika siela" skirta Pasaulinei sveikatos dienai

 8 d. 10.55 val. aktų salėje

R. Narmontienė,

I. Vaitkevičienė,

V. Zujevaitė-Srėbalienė

 

8.

6-IIG kl. seniūnų „Arbatgėris“

9 d. 11.00 val.

Gimnazijos savivaldos valdyba

 

9.

5d klasės mokinių kultūrinė - pažintinė diena Palangoje

9 d.

K. Paulauskienė

 

10.

8 kl. mokinių  grupės kultūrinė veikla Klaipėdos dramos teatre (spektaklio „Pigmalionas“ peržiūra)

10 d. 11.00 val.

M. Uljanova,

D. Račkuvienė

 

11.

IIIGb kl. mokinės K. Klapatauskaitės metinio projektinio darbo
„Kitaip” atidarymas

10 d., 10.45 val.

R. Čičiūnienė

 

12.

 

IGc mokinių bendrystės vakaras

12 d. 17.00 val. teatro studija

V. Baltusienė

 

13.

8e ir 7b kl. mokinių kultūrinė pažintinė išvyka į šiaurinę Lenkiją

12 -14 d.

A. Razmienė, D.Ataitė

 

14.

Gimnazijos bendruomenės švaros savaitė

15 - 19 d.

L. Damoševičienė,

klasių auklėtojai

 

15.

6c  klasės mokinių tėvų susirinkimas 

16 d. 

J. Petrauskienė

 

16.

8b klasės mokinių profesinis veiklinimas Klaipėdos E. Galvanausko mokymo centre

 16 d.

V. Valiūnienė

 

17.

7a ir 7c kl. mokinių kultūrinė -pažintinė veikla Klaipėdoje

17 d.

A. Cegelnikienė,

M. Uljanova

 

18.

7c kl. mokinių  akcija „Gerus darbus daryk be reklamos“

Iki 19 d.

M. Uljanova

 

19.

Netradicinė fizikų popietė (8 kl. mokiniams)

19 d. nuo 12.00 val.

R. Zemdliauskaitė

 

20.

Kūrybinių darbų paroda

iki  19 d.

E. Buožius

 

21.

5-8 kl. mokinių diskoteka

26 d. 17.00 val. – 20.00 val.

8a kl. mokiniai, A. Šneideraitis

 

22.

Gimnazijos Padėkos koncerto scenos dekoracijų gaminimas

visą mėn.

A. Bastienė,

J. Motijauskienė,

 R. Zemdliauskaitė

 

23.

Tęsiamas 1 kl. mokinių respublikinis projektas-konkursas „Mano žalioji palangė“

visą mėn.

S. Martusevičienė

 

24.

Anketinė apklausa neformaliojo ugdymo poreikiams ištirti

iki 30 d.

D. Žilinskaitė

 

           

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam

(papildomajam) ugdymui                                                                   Dovilė Žilinskaitė                                 

 

    

 

 

Informacija atnaujinta 2019-04-01

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44