(8 445) 78 945

info@kpg.lt

Gimnazijos Metodinė taryba:

 1. Gražina Gegytė  - užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė, anglų kalbos mokytoja metodininkė;
 2. Antanas Šneideraitis –dorinio ugdymo (tikybos) metodinės grupės pirmininkas, tikybos mokytojas;
 3. Audronė Budrienė -  lietuvių kalbos ir etnokultūros  metodinės grupės pirmininkė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja;
 4. Kristina Paulauskienė - 5-8 klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja;
 5. Danutė Rimkutė – I – IV gimnazijos klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
 6. Vaidas Kuprelis - socialinių mokslų metodinėssgrupės pirmininkas, istorijos mokytojas metodininkas;
 7. Rita Olšauskienė - lietuvių kalbos ir etnokultūros metodinės grupės narė, lietuvių k. mokytoja metodininkė;
 8. Stanislava Andrijauskienė - matematikos ir informacinių technologijų metodinės grupės pirmininkė, matematikos mokytoja metodininkė;
 9. Kęstutis Kaulius - gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkas, biologijos mokytojas metodininkas;
 10. Egidijus Buožius - menų metodinės grupės pirmininkas, technologijų mokytojas;
 11. Rolandas Žiubrys - kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkas, kūno kultūros mokytojas metodininkas.


Gimnazijoje veikiančioms metodinėms grupėms vadovauja:

Antanas Šneideraitis - dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkas, tikybos mokytojas;

Audronė Budrienė - lietuvių kalbos ir etninės kultūros metodinės grupės pirmininkė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja;

Gražina Gegytė - užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė, anglų kalbos mokytoja metodininkė;

Lina Jucytė - gamtos mokslų mtodinės grupės pirmininkas, biologijos mokytojas metodininkas;

Vaidas Kuprelis - socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkas, istorijos mokytojas metodininkas;

Violeta Baltūsienė - matematikos – informacinių technologijų metodinės grupės pirmininkė, matematikos mokytoja metodininkė;

Egidijus Buožius - menų metodinės grupės pirmininkas, technologijų mokytojas;

Rolandas Žiubrys - kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkas, kūno kultūros mokytojas metodininkas;

Danutė Ančerytė- I– IV gimnazijos klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

Kristina Paulauskienė - 5-8 klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė,anglų kalbos vyresnioji mokytoja.

  

Metodinė informacija mokytojams:

 

Uždavinių formulavimui naudotini veiksmažodžiai (*.doc)
Seminaro „Pamokos uždavinių samprata" medžiaga (lektorė - išorės audito konsultantė, MTP lektorė V.Dziuričienė) (*.doc)
Seminaro „Mokymosi mokytis kompetencijos ugdymas" medžiaga (lektorė - MTC direktorė E.Pranckūnienė) (*.doc)

 

Informacija atnaujinta: 2017-08-30

 

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44