(8 445) 78 945

info@kpg.lt

Konsultacijos 5-8, IG-IVG klasių mokiniams

Konsultacijų pagalbai mokiniui teikti tvarkaraštis 2018-2019 m.m.

5-8 kl.  ir IG-IVG kl.

 

 

KONSULTACIJŲ GRAFIKAS 2018-2019 m.m.

 

Eil. Nr.

Mokytojo vardas pavardė

Dalykas

Laikas

Vieta

1.                                      

D. Ataitė

lietuvių kalba (5-6,  IIG kl.)

Pirmadienis, 6 pamoka

K 104

2.                                      

A.Budrienė

lietuvių kalba (7-8, II, IVG kl.)

Ketvirtadienis, 7 pamoka

K 103

3.                                      

D. Rimkutė

lietuvių kalba (5-8, IG kl.)

Trečiadienis, 7 pamoka

K 312

4.                                      

V. Rudavičienė

lietuvių kalba (5-8 kl.)

Pirmadienis, 6 pamoka

K 113

5.                                      

L. Gadeikytė

lietuvių kalba (I-IVG kl.)

Trečiadienis, 7 pamoka

A 204

6.                                      

V. Kavoliūnienė

lietuvių kalba (I-IVG kl.)

Ketvirtadienis, 7 pamoka

A 212

7.                                      

J. Žukauskienė

lietuvių kalba (6-8 kl.)

Pirmadienis, 8 pamoką

K 209

8.                                      

D. Kybartienė

matematika (I-IVG kl.)

Antradienis, 1 ir 2 pamokos

(IIIG - IVG kl.)

Antradienis, 7 pamoka

(IG - IVG kl.)

A 312

9.                                      

I.Būgienė

matematika (III-IVG)

Penktadienis, 1 pamoka

A 302

10.                                  

A.Aniulis

matematika (6-8 kl.)

Antradienis, 8 pamoka

K 306

11.                                  

M. Meilienė

matematika (I-IIIG kl.)

Trečiadienis, 7 pamoka

K 309

12.                                  

S. Verseckienė

matematika (I-IVG kl.)

 

 

13.                                  

J. Petrauskienė

matematika (5-6 kl.)

Antradienis, 8 pamoka

K 107

14.                                  

V. Baltūsienė

matematika (I, II, IVG kl.)

Antradienis,  8 pamoka

A 207

15.                                  

L. Bernienė

matematika (5-8 kl.)

Trečiadienis, 8 pamoka

K 208

16.                                  

L. Bružienė

matematika (I-IVG k.)

Antradienis, 7 pamoka

Trečiadienis, 7 pamoka

A 213

A 213

17.                                  

M. Uljanova

anglų kalba (5-8 kl.)

Ketvirtadienis, 7 pamoka

K 311

18.                                  

I.Padriezienė

anglų kalba (6, 8 kl.)

Antradienis, 7 pamoka

K 102

19.                                  

K. Paulauskienė

anglų kalba (5-6 kl.)

Ketvirtadienis, 7 pamoka

K 204

20.                                  

D. Račkuvienė

anglų kalba (7-8, IG kl.)

Ketvirtadienis,  7 pamoka

K 401

21.                                  

R. Armoškienė

anglų kalba (6-8, IVG)

Trečiadienis, 7 pamoka

K 114

22.                                  

G. Gegytė

anglų kalba (I-IVG k.)

Ketvirtadienis, 7 pamoka

A 313

23.                                  

J. Tutinienė

anglų kalba (I-IVG k.)

Pirmadienis, 8 pamoka

A 309

24.                                  

R. Žiubrienė

anglų kalba (I-IVG k.)

Pirmadienis,  8 pamoka

A 306

25.                                  

V. Domarkienė

anglų kalba (I-IVG k.)

Trečiadienis, 8 pamoka

A 214

26.                                  

I.Černeckienė

 fizika (I-IVG k.)

Pirmadienis, 8 pamoka

K 402

 

  Nuo spalio 1 d.

 

Eil. Nr.

Mokytojo vardas pavardė

Dalykas

Laikas

Vieta

1.                                      

I.Puškorienė

matematika (5-6, 8 kl.)

Trečiadienis, 7 pamoka

K 207

 

Parengė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vaiva Krikščiūnaitė - Buitvydė

 

Informacija paruošta 2018-10-01

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44