(8 445) 78 945

info@kpg.lt

V. Švitrienė

 IIGb į antrą pamoką

IIIG savarankiškas darbas

3 pam. IGa pilietiškumo pagrindai skaitykloje Šv. Antano rūmuose

5 pam. IIGd paskutinė pamoka

6 pam. IIGe paskutinė pamoka

 Lapkričio 14 d.  5-6 kl. trišaliai susitikimai (mokinys, mokinio tėvas, dalyko mokytojas) nuo 16.00 val. - 18.00 val. ir 18.00 val. 5-6 kl. tėvų susirinkimai

 V. Baltūsienė

 Savarankiškas darbas

R. Žiubrienė 

1-5 pam. pagal tvarkaraštį

6-7 pam. savarankiškas darbas

A. Mizgirienė 

IIIG pogrupis į antrą pamoką 

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44