(8 445) 78 945

info@kpg.lt

 N. Petrauskienė

1 pam. 5a V.Zujevaitė-Srėbalienė K 105

2 pam. 5b V.Zujevaitė-Srėbalienė K 105

3 pam. 5c literatūros skaitymas  skaitykloje

4 pam. 5b V.Zujevaitė-Srėbalienė K 105

5 pam. 7e D. Račkuvienė K 401

6 pam. 5b klasės val. nevyks

 

L. Šiaulienė 

3 pam. 7e A. Poškuvienė A aktų salė

5 pam. 7d A. Poškuvienė A aktų salė

7b 

1 pam. geografija

V. Švitrienė

 IIGb į antrą pamoką

2 pam. IIIG savarankiškas darbas

3 pam. IGa pilietiškumo pagrindai A skaitykloje

5 pam. IIGd pavaduoja K. Kaulius

6 pam. IIGe paskutinė pamoka

   

I. Šedienė

3-4 pam. IIIG savarankiškas darbas, užduotys Tamo

5-6 pam. pagal tvarkaraštį

 IIIGb, IIIGc - kultūrinė pažintinė diena (nevykstantys mokiniai dalyvauja pamokose)

 

V. Meilienė

 5b, 8e, IIG pavaduoja P. Mažeikienė K 309

 4 am. IG I. Būgienė A 302

5 pam. IIIG V. Baltūsienė A 207

 

 R. Dočkuvienė

 savarankiškas darbas

 

A. Budrienė

2 pam. 7a technologijos

3 pam. 8a biologija K 404

4 pam. 8a matematika K 103

5 pam. 7a technologijos

6 pam. IVG savarankiškas darbas

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44