(8 678) 80122

info@pranciskonugimnazija.lt

 

5-8, I-IIIG kl.  gegužės  10 d.-14 d.  sinchroninių/ asinchroninių pamokų tvarkaraštis vyksta III savaitės grafiku (RAUDONA kovo 11-oji)

 

 IVG kl. kontaktinis ugdymas

 

L. Jucytė (1-2 pam. pagal tvarkaraštį, nuo 3 pam. pamokos nevyksta) 

 Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos 2019-2021 mokslo metų prioritetas: „Orumo, sąžiningumo ir bendrystės puoselėjimas“.

 

5b kl. mokinių rekolekcijos

O. Tijūnaitienė (pamokos nevyksta)

NMPP nuotoliniu būdu (Teams sistemoje) :

Skaitymo testas

8a I srautas 2021 m. gegužės 10 d. 8.50 val. - 10 val. vykdytoja J. Bambalaitė.

8b II srautas 2021 m. gegužės 10 d. 10.30 val. -11.40 val. vykdytoja R. Zemdliauskaitė

Testo metu vykdytojų pamokos nevyksta.

8 kl. mokiniai ne testo metu dalyvauja pamokose.

 

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44