(8 445) 78 945

info@kpg.lt

 A. Šiaudvytis

 IGd į antrą pamoką

 2 pam. IGc abu pogrupiai pilietiškumo pagrindai skaitykloje

3 pam. 8b anglų G. Gegytė A 209

4 pam. kūno kultūra

5 pam. IIGc literatūros skaitymas skaitykloje

G. Borsato

8d abu pogrupiai anglų K 204

2 pam. IGc abu pogrupiai pilietiškumo pagrindai skaitykloje

5 pam. 6b literatūros skaitymas skaitykloje

6 pam. IV G užduotys Tamo

7 pam. IGa paskutinė pamoka

IGc

1 pam. klasės valandėlė

2 pam. pilietiškumo pagrindai

 

8b 

3 pam. abu pogrupiai anglų k. 

4 pam. kūno kultūra

 

MOKYTOJŲ INDIVIDUALIOS KONSULTACIJOS 5-6 KLASIŲ MOKINIŲ TĖVAMS 

2018 M. VASARIO 26  D. 17.00 val.- 19.00 val.

 

D. Kybartienė

3 pam. IG užduotys Tamo 

4 pam. IIIG V. Meilienė K 309

5 pam. IVG J. Petrauskienė K 107

 

 

 D. Ančerytė

 4 pam. tikyba K 108, skaitykla

 A. Razmienė

savarankiškas darbas skaitykloje (užduotys Tamo)

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44