(8 678) 80122

info@pranciskonugimnazija.lt

 Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos 2019-2021 mokslo metų prioritetas: „Orumo, sąžiningumo ir bendrystės puoselėjimas“.

 

6c kl. kultūrinė pažintinė veikla

L. Drąsutytė - Meškauskienė 

IGd į antrą pamoką

IVG savarankiškas darbas

5 pam. 5c paskutinė pamoka

6 pam. 8d paskutinė pamoka

7 pam. 7d paskutinė pamoka

 A. Razmienė

savarankiškas darbas

D. Žilinskaitė 

savarankiškas darbas

 Nuo spalio 19 d. iki spalio 26 d. pagal Gimnazijos ugdymo planą vyks nuotolinis ugdymas 5-8 ir I-IVG kl. mokiniams.

 

 Netradicinė tikybos pamoka 12.00 val. šv. Antano rūmuose IVG kl 3 gr. (mok. R. Čičiūnienė) ir IIIG kl. 5 gr. (mok. A. Šneideraitis)

A. Budrienė

1-2 pam. 6b pavaduoja I. Šedienė

 IIIG savarankiškas darbas

 

 V. Adomaitis

 3 pam. IIGa K 405 biologija L. Jucytė

4 pam. IIGc savarankiškas darbas

5 pam. IIGb istorija A 103

6 pam. IIGd paskutinė pamoka

IVG savarankiškas darbas

V. Valiūnienė

 8c į antrą pamoką

2 pam. 7a į trečią pamoką

3 pam. 8b I. Vaitkevičienė K308

IIIG savarankiškas darbas

6e kultūrinė pažintinė veikla

IG kl. mokiniams 6-7 pamokos nevyks

 

8d kl.kultūrinė pažintinė veikla

R. Gumbaragienė 

 IIG savarankiškas darbas

5 pam. 7a paskutinė pamoka

5c kl. rekolekcijos

L. Odinienė 

 7b į antrą pamoką

2 pam. 5b fizinis ugdymas R. Žiubrys

4 pam. IG L. Odinienės gr. paskutinė pamoka

6 pam. 7b fizinis ugdymas R. Žiubrys

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44