(8 445) 78 945

info@kpg.lt

8 klasių nacionalinis mokinių skaitymo pasiekimų patikrinimas  9.00 val. (vykdytojai ateina pasiimti užduotis į K 212 8.45 val.):

8a kl. R. Narmontienė K 208 kab.

8b kl. V. Masiokas  K 312 kab. 

8c kl. V.  Švitrienė K 403 kab. 

8d kl. L. Liaudanskaitė K 112 kab.

8e kl. R. Dzimidas K 205 kab. 

 

 

 

 

 

 

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44