(8 445) 78 945

info@kpg.lt

5 pam. Šv. Antano rūmų kiemelyje vyks projektas „Labirintai“ dalyvauja  8a, 8b, 8c, 8d, 8e  su dalyko mokytojais.

A. Raudienė

 5b į antrą pamoką

2 pam. IIGd kūno kultūra

3 pam. 8d lietuvių k. K 113

5 pam. IIIG pagal tvarkaraštį K 307

IVG savarankiškas darbas

  

IIGd

4 pam. technologijos (arba dailė)

 

V. Rudavičienė

IGa į antrą pamoką

2 pam. 7d  anglų k. K 102, K 204

3 pam. 5a kūno kultūra

4 pam. 5a paskutinė pamoka

5 pam. 5d paskutinė pamoka

6 pam. IGb paskutinė pamoka

 

V. Krikščiūnaitė - Buitvydė

6 pam. 7e paskutinė pamoka

  6 kl.  NMPP (matematika) 9.00 val. Mokiniai privalo turėti rašiklį, pieštuką, trintuką, liniuotę, skaičiuokliais naudotis negalima. Prie kabineto ateiti 8.50 val. 

 

6a kl. V. Masiokas I gr. K 104

6a kl. A. Narkuvienė II gr. K 113

6b kl. R. Novikienė I gr. K 308

6b kl. R. Narmontienė II gr. K 307

6c kl. R. Norvaišienė I gr. K 205

6c kl. V. Zujevaitė Srėbalienė II gr. K 206

6d kl. E. Miežetienė I gr. K 312

6d kl. A. Šneideraitis II gr. K 207

 

2 pamoka iš K 312 perkeliama į  skaityklą (8b G. Macienė)

 

  6 kl.  NMPP (klausimynas) 9.55 val. Mokiniai privalo turėti rašiklį. 

 

6a kl. A. Aniulis K 306

6b kl. A. Gagytė K 205

6c kl. R. Žiubrys K 207

6d kl. I. Puškorienė K 204

 

 

 

 D. Žilinskaitė

savarankiškas darbas

S. Verseckienė

 7a į antrą pamoka

I, III, IVG savarankiškas darbas

 R. Žygaitienė

 II, IVG savarankiškas darbas

5 pam. 5b paskutinė pamoka

 

L. Bružienė

savarankiškas darbas

 

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44