(8 678) 80122

info@pranciskonugimnazija.lt

5-8, I-IVG kl.  balandžio  12 d. - 16 d.  sinchroninių/ asinchroninių pamokų tvarkaraštis vyksta II savaitės grafiku (ŽALIA vasario 16-oji)

 Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos 2019-2021 mokslo metų prioritetas: „Orumo, sąžiningumo ir bendrystės puoselėjimas“.

 

III G kl. V. Kuprelio ir R. Norvaišienės istorijos pogrupiai nuo 12 val. dalyvauja konferencijoje.

V. Kuprelis, R. Norvaišienė (nuo 12 val. pamokos nevyks)

L. Liaudanskaitė (16 d. pamokos nevyks)

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44