(8 678) 80122

info@kpg.lt

 Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos 2019-2021 mokslo metų prioritetas: „Orumo, sąžiningumo ir bendrystės puoselėjimas“.

  

 

 

Pagal LR švietimo ir sporto ministro įsakymą skelbiamos mokinių pavasario atostogos nuo 2020 m. kovo 13 d. iki 2020 m. kovo 27 d. 

 

2020 m. kovo 13 d. 10.30 val. kviečiamas mokytojų susirinkimas gimnazijos pastato aktų salėje

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44