(8 678) 80122

info@kpg.lt

 Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos 2019-2021 mokslo metų prioritetas: „Orumo, sąžiningumo ir bendrystės puoselėjimas“.

 

 3 pam. istorijos viktorina 5 kl. mokiniams aktų salėje. Dalyvauja 5a, 5b, 5c, 5d, 5e klasių komandos.

 

 L. Drąsutytė - Meškauskienė

1 pam. 5c į antrą pamoką

2 pam. IIIG savarankiškas darbas

3 pam. 7a informatika- matematika K 304/305

4 pam. 6d istorija A skaitykloje

5 pam. 8e informatika

6 pam. 7d paskutinė pamoka

 

I. Puškorienė

1 pam. 7d biologija K 403

3 pam. 6d gamta ir žmogus K 208

4 pam. 7d paskutinė pamoka

 

V. Masiokas

1-2 pam. 7a pavaduoja J. Bambalaitė, A 103

3 pam. 5a abu pogrupiai technologijos A. Bastienė

4 pam. 5a klasės val. A. Bastienė

6 pam. IGa paskutinė pamoka 

 

 D. Žilinskaitė 

 3 pam. 6a fizinis ugdymas

L. Gadeikytė

savarankiškas darbas 

 

A. Budrienė

 2 pam. 5b istorija skaitykloje

3 pam. 5e istorija I. Kalniuvienė aktų salėje

4 pam. 8a pavaduoja B. Šidlauskaitė K 209

5 pam. IIG K 403 chemija

A. Šneideraitis

 savarankiškas darbas 

  

 IGa

2 pam. Šv. mišios koplyčioje

 

 

D. Kybartienė

 1 pam. IIG pavaduoja I. Būgienė A 101

2 pam. IVG pavaduoja V. Baltūsienė A 207

4 pam. IIIG pavaduoja S. Verseckienė A 205

 

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44