(8 678) 80122

info@pranciskonugimnazija.lt

  Nuo spalio 19 d. iki spalio 26 d. pagal Gimnazijos ugdymo planą vyks nuotolinis ugdymas 5-8 ir I-IVG kl. mokiniams.

 

 Spalio 19-23 d. pamokos vyksta lyginės savaitės grafiku.

 

 

 

D. Žilinskaitė 

 

 

 Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos 2019-2021 mokslo metų prioritetas: „Orumo, sąžiningumo ir bendrystės puoselėjimas“.