(8 678) 80122

info@kpg.lt

 

 Trumpinamas pamokų laikas:

1 pamoka – 8.00 – 8.40 val;

2 pamoka – 8.50 – 9.30 val.;

3 pamoka – 9.40 – 10.20 val.;                 

4 pamoka – 10.35 – 11.15 val.;

 5 pamoka – 11.40 – 12.20 val.;

6 pamoka – 12.30 – 13.10 val.;

7 pamoka – 13.20 – 13.55 val.

 

 L. Drąsutytė - Meškauskienė

 2 pam. 5c lietuvių k. K 103 R. Gumbaragienė

 V. Masiokas

 pavaduoja  J. Bambalaitė, A 104

 

A. Budrienė

2 pam. 5b matematikos modulis K 204 A. Aniulis

3 pam. 5a paskutinė pamoka

4 pam. 8a muzika A 104

 

N. Petrauskienė

 5 pam. 5e savarankiškas darbas

A. Šneideraitis

 savarankiškas darbas 

L. Gadeikytė

savarankiškas darbas 

 

I. Puškorienė

1 pam. 5a K 310 gamta ir žmogus 

2 pam. 7d savarankiškas darbas skaitykloje

4 pam. 6d vokiečių k. K 206, rusų k. skaitykloje

 

 

 Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos 2019-2021 mokslo metų prioritetas: „Orumo, sąžiningumo ir bendrystės puoselėjimas“.

 

 D. Kybartienė

1 pam. IVG pavaduoja V. Baltūsienė A 312

2 pam. IVG savarankiškas darbas skaitykloje

3 pam. IIIG pavaduoja S. Verseckienė A 205

4 pam. IG pavaduoja V. Baltūsienė A 207