(8 445) 78 945

info@kpg.lt

Sausio 18 d. keičiamas pamokų pradžios, pabaigos ir pertraukų tarp pamokų laikas:

1 pamoka – 8.00 – 8.35 val;

2 pamoka – 8.45 – 9.20 val.;

3 pamoka – 9.35 – 10.10 val.;                

4 pamoka – 10.25 – 11.10 val.;

5 pamoka – 11.35 – 12.10 val.;

6 pamoka – 12.25 – 13.00 val.;

7 pamoka – 13.10 – 13.45 val.

                     

Bandomasis geografijos egzaminas A 103 nuo 12 val. 

 K. Paulauskienė

 8d į antrą pamoką (8.45 val.)

2 pam. 6b D. Račkuvienė K 401

3 pam. 5c I. Padriezienė K 204

5 pam. 5d I. Padriezienė K 204

6 pam. 8d paskutinė pamoka

 

K. Tamošauskienė

 IIGc į antrą pamoką

3 pam. IGb tikyba K 113

5 pam. IGb etnokultūra K 108

D. Ataitė

1 pam. 6b geografija K 205

2 pam. 5c s. Julija Lukauskaitė K 108

3 pam. 8d R. Narmontienė K 108

4 pam. IG savarankiškas darbas

5 pam. 6b paskutinė pamoka

 

S. Andrijauskienė

6a į antrą pamoką

2 pam. 8c technologijos/arba dailė K 207

II-IIIG savarankiškas darbas

 

R. Dzimidas

3 pam. 8c technologijos /arba dailė K 109

4 pam. 6b paskutinė pamoka

5 pam. IIIG savarankiškas darbas