(8 445) 78 945

info@kpg.lt

V. Švitrienė

III-IVG savarankiškas darbas 

3 pam. 8a istorija K 403

4 pam. IIGb rusų k. , vokiečių A 103

5 pam. 8a matematika K 403

 R. Žiubrienė

Savarankiškas darbas 

A. Šneideraitis

3 pam. IIGe fizika K 403

kitos pam. savarankiškas darbas

8a

3 pam. istorija 

4 pam. matematika K 307 L. Bernienė

Lapkričio 13 d. 7-IIG kl. trišaliai susitikimai (mokinys, mokinio tėvas, dalyko mokytojas) nuo 16.00 val. - 18.00 val. ir 18.00 val.  7-IIG kl. tėvų susirinkimai

 L. Jucytė

 5 pam. 8b klasės valandėlė K 404 V. Valiūnienė

III-IV G savarankiškas darbas

D. Račkuvienė

 2 pam. 8a savarankiškas darbas

3 pam. 5c lietuvių k. skaitykloje D. Ataitė

5 pam. 7b K. Paulauskienė K 204

6 pam. 7e lietuvių k. skaitykloje J. Žukauskienė

7 pam. 8c paskutinė pamoka

N. Petrauskienė

5a į antrą pamoką

3 pam. 5c lietuvių k. skaitykloje D. Ataitė

4 pam. 5b kūno kultūra A. Urbonas

5 pam. 5b tikyba D. Ancerytė, anglų pogrupiui paskutinė pamoka

6 pam. 7e lietuvių k. skaitykloje J. Žukauskienė

A. Mizgirienė 

IVG pogrupis į antrą pamoką 

V. Masiokas

 IGb į trečią pamoką

3 pam. 5a tikyba K 216, informatika (V. Masioko pogrupiui)

4 pam. 5a matematika abiems pogrupiams K 403

R. Čičiūnienė

3 pam. IIGe fizika K 403

 4 pam. 5b kūno kultūra A. Urbonas

5 pam. IGa savarankiškas darbas

 6 pam. 5d K 204 K. Paulauskienė

7 pam. 8d paskutinė pamoka

 R. Jankuvienė 

savarankiškas darbas

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44