(8 678) 80122

info@pranciskonugimnazija.lt

 Nuo spalio 19 d. iki spalio 26 d. pagal Gimnazijos ugdymo planą vyks nuotolinis ugdymas 5-8 ir I-IVG kl. mokiniams.

 

D. Žilinskaitė

IIIG savarankiškas darbas

 Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos 2019-2021 mokslo metų prioritetas: „Orumo, sąžiningumo ir bendrystės puoselėjimas“.

 

 

Spalio 19-23 d. pamokos vyksta lyginės savaitės grafiku.

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44