(8 445) 78 945

info@kpg.lt

  A. Šiaudvytis

Pavaduoja A. Šneideraitis

 

 

 

 

 

 

D. Kybartienė

2 pam. IIG J. Petrauskienė K 107

3 pam. IVG užduotys Tamo

4 pam. IVG J. Petrauskienė K 107

5 pam. IG užduotys Tamo

6 pam. IIIG V. Meilienė K 309

 

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44