(8 678) 80122

info@pranciskonugimnazija.lt

  

  Pradinis ugdymas vasario 22 d. - 26  d. vyksta lyginės savaitės grafiku

 

5-8, I-IVG kl. vasario 22 d.- vasario 26 d.    sinchroninių/ asinchroninių pamokų tvarkaraštis vyksta I savaitės grafiku (GELTONA  sausio 13-oji) .  

 

 

 

 

 Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos 2019-2021 mokslo metų prioritetas: „Orumo, sąžiningumo ir bendrystės puoselėjimas“.

 

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44