(8 678) 80122

info@kpg.lt

A. Budrienė

1 pam.  5a aktų salėje  Saugaus interneto savaitės paskaita

2 pam. 5a pavaduoja R. Gumbaragienė K 113

3 pam. 5e aktų salėje  Saugaus interneto savaitės paskaita

4 pam. 8a pavaduoja R. Gumbaragienė K 113

5 pam. 5b pavaduoja B. Šidlauskaitė K 209

6 pam. IIG paskutinė pamoka

 

 N. Petrauskienė

1 pam. 5e pavaduoja K. Paulauskienė K 204

2 - 5 pam. savarankiškas darbas

 6 pam. 5e pavaduoja K. Paulauskienė K 204

7 pam. 6b pavaduoja K. Paulauskienė K 204

 

L. Gadeikytė

savarankiškas darbas 

 

D. Račkuvienė

 1-4 pam. pagal tvarkaraštį

5 pam. IGc rusų kalba K 103

 6 pam. 5e paskutinė pamoka

7 pam. IGc  paskutinė pamoka

 Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos 2019-2021 mokslo metų prioritetas: „Orumo, sąžiningumo ir bendrystės puoselėjimas“.

 

 Saugaus interneto savaitės paskaitos aktų salėje:

1 pam. 5a, 5b 

2 pam. 5c, 5d

3 pam. 5e 

Mokiniai dalyvauja kartu su dalyko mokytojais

 

 

L. Drąsutytė - Meškauskienė

2 pam. 5d aktų salėje  Saugaus interneto savaitės paskaita

5 pam. 5c lietuvių k. R. Gumbargienė K 112

7 pam. 8e paskutinė pamoka

IIIG savarankiškas darbas

 V. Masiokas

 pavaduoja E. Buožius

 

D. Kybartienė

2 pam. IG savarankiškas darbas

3 pam. IVG savarankiškas darbas

4 pam. IIG pavaduoja I. Būgienė A 101

5 pam. IIIG pavaduoja S. Verseckienė A 205

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44