(8 445) 78 945

info@kpg.lt

Mokestis už mokslą

  

Mokesčio už mokslą Viešojoje įstaigoje Pranciškonų gimnazijoje mokėjimo tvarka nustato mokinių, kurie mokosi Viešojoje įstaigoje Pranciškonų gimnazijoje (toliau – Gimnazija), mokesčio už mokslą mokėjimo tvarką, terminus, taikomas lengvatas ir atsakomybę.

 

MOKESČIO UŽ MOKSLĄ VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJOJE MOKĖJIMO TVARKA

 

 

Mokestis už mokslą 60.00 eurų
Mokestis už spintelės nuomą 15.00 eurų


Mokestį už mokslą galite pervesti į Gimnazijos sąskaitas:
AB SEB bankas                                                                                   
Atsisk. sąsk. Nr.LT587044060007878752

AB Šiaulių bankas
Atsisk. sąsk. Nr.LT817180600001700953

Mokėjimo pavedime\kvite prašome būtinai nurodyti mokinio vardą, pavardę ir kurioje klasėje mokosi.Informacija atnaujinta: 2016-09-07

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44