(8 678) 80122

info@pranciskonugimnazija.lt

ATESTACIJA

  

1. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai ir nuostatų priedai

Nuostatus ir nuostatų priedus rasite ŠMM svetainėje 

 

 

 

Informacija atnaujinta: 2020-09-20

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44