(8 678) 80122

info@pranciskonugimnazija.lt

ATESTACIJA

  

1. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai ir nuostatų priedai

Nuostatus ir nuostatų priedus rasite ŠMM svetainėje www.smm.lt/prtm/mkt/index.htm

 

2.Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija:

 

 

3. Kvalifikacijos tobulinimas

Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir vadovų kvalifikacijos tobulinimas vyksta vadovaujantis Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir vadovų kvalifikacijos tobulinimo tvarka, patvirtinta direktoriaus 2009-05-14 įsakymu Nr.V-201

 

Informacija atnaujinta: 2015-09-20

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44