(8 445) 78 945

info@kpg.lt

Mokinių atostogos 2016-2017 m. m.

 

 

Atostogos

2016 – 2017 m. m.

Rudens:

5-8 klasėms,

IG-IVG klasėms

 

spalio 31 – lapkričio 4 d.

Žiemos (Kalėdų):

5-8 klasėms,

IG-IVG klasėms

 

gruodžio 27 d. – sausio 6 d.

Žiemos:

6-8 klasėms,

IG-IVG klasėms

 

vasario 17 d.

Pavasario (Velykų):

5-8 klasėms,

I-IVG klasėms

 

balandžio 10 d. – balandžio 14 d.*

Vasaros:

5 klasėms

 

 

6-8 klasėms, IG-IIIG klasėms

 

IVG klasėms

 

 

 

gegužės 31 d. – rugpjūčio 31 d.

 

birželio 5 d. – rugpjūčio 31 d.**

gegužės 26 d. – rugpjūčio 31 d.***

* IVG klasių mokiniams atostogų dienos, per kurias jie laiko kalbų įskaitą, perkeliama į  2017-04-18 d.;

** IIG klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku;

*** IVG klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko brandos egzaminus švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku.

 

6.4. IVG klasės mokiniui, laikant brandos egzaminą ugdymo proceso metu, mokinio pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į mokymosi dienų skaičių.

6.5. 5 klasių mokiniams skiriamos papildomos 10 mokymosi dienų atostogos. Papildomos atostogos skiriamos:

2016 – 2017 m. m.

 

vasario 13 d. – vasario 21 d.

 

balandžio 18 d. – balandžio 21 d.

 


Informacija atnaujinta 2016-09-07

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44