(8 445) 78 945

info@kpg.lt

Mokinių parlamentas

 

Iš Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos Mokinių parlamento nuostatų:

  • Pranciškonų gimnazijos mokinių parlamentas yra Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti mokinių interesus ir teises, bendradarbiaujanti su Gimnazijos direktoriumi, jo pavaduotojais ugdymui, kapelionu, Gimnazijos ir Mokytojų tarybomis pamokinės ir popamokinės veiklos, tradicijų kūrimo klausimais, organizuojanti renginius ir padedanti juos surengti kitiems bendruomenės nariams, teikianti siūlymus dėl Gimnazijos veiklos dokumentų, jų projektų, ugdymo proceso tobulinimo, prevencinės veiklos klausimais, organizuojanti Gimnazijos mokinių prezidento rinkimus.
  • Mokinių parlamentas, atlikdamas savo funkcijas, turi teisę:

- gauti iš Gimnazijos direktoriaus, pavaduotojų, kapelionų, mokytojų informaciją savo veiklos funkcijoms atlikti;
- skirti atstovą (-us) dalyvauti Mokytojų ir Gimnazijos tarybos posėdžiuose, kuriuose nagrinėjami Mokinių parlamento iškelti klausimai;
- sudaryti darbo grupes problemoms nagrinėti;
- skleisti Gimnazijos bendruomenei informaciją apie savo veiklą, organizuoti diskusijas, debatus, akcijas, varžybas, šventes ir kitus renginius;
- palaikyti ryšius su Lietuvos ir užsienio mokyklomis, visuomeninėmis organizacijomis;
- organizuoti renginius mokiniams, kai šių renginių organizavimas suderintas su Gimnazijos direktoriumi.

 

 

 

 

Mokinių savivalda 2015-2016 mokslo metais

 

Gimnazijos mokinių prezidentė Bernadeta Kaminskaitė – IIIGc  klasė
Gimnazijos mokinių viceprezidenta Povilas Tamošauskas - IIIGb klasė

 

Gimnazijos Mokinių parlamento nariai 2015 - 2016 m. m.

 

Gabija Šnepetaitė – IVGa

Gabrielė Girininkaitė – IVGa

Skirmantas Stonkus – IVGb

Ugnė Sungailaitė – IVGb

Mindaugas Čekanauskas – IVGc

Kristijonas Valančius – IVGc

Monika Rimkutė – IVGd

Gabrielius Samalius - IVGd

Aurelija Kniukštaitė – IIIGa

Agnė Liakšaitė – IIIGa

Povilas Tamošauskas – IIIGb

Kostas Mačius – IIIGb

Ugnius Igaris – IIIGc

Bernadeta Kaminskaitė – IIIGc

Laura Pikturnaitė – IIIGd

Greta Ruokytė –IIIGd

Karolina Blyžaitė – IIGa

Roberta Rekašiūtė - IIGa

Vasarė Žemaitytė - IIGb

Eglė Šeirytė - IIGb

Austėja Martinkutė - IIGc

Justė Jurgutytė - IIGc

Ieva Žiubrytė - IIGd

Akvilė Būgaitė -IIGd

Aldas Paulauskas –IGa

Giedrė Šakalytė–IGa

Agnė Vasiliauskaitė - IGb

Auksė Zdanavičiūtė - IGb

Karolis Gricius - IGc

Haroldas Kalnius  - IGc

Emilija Puodžiūnaitė – IGd

Jurgita Dominauskaitė - IGd

Ieva Alčauskaitė – IGe

Deimilė Sakavičiūtė - IGe 

 

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44