(8 678) 80122

info@pranciskonugimnazija.lt

Gimnazijoje vykdomos veiklos rūšys

 

 • pradinis ugdymas,
 • vidurinis ugdymas,  kodas 85.31.20
 • pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10

 

Išduodami Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtino pavyzdžio pažymėjimai

 

 • pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas
 • pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas
 • vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas
 • mokymosi pasiekimų pažymėjimas
 • pagrinidinio išsilavinimo pažymėjimas
 • pažymėjimas
 • brandos atestatas
 • brandos atestatas su pagyrimu
 • brandos atestato priedas

 

Informacija atnaujinta: 2018-09-03

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44