(8 678) 80122

info@kpg.lt

2019 - 2020 mokslo metai

Metodinė taryba

Jolanta Petrauskienė – 5-8 klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė, matematikos mokytoja metodininkė;

Antanas Šneideraitis – dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkas, tikybos vyresnysis mokytojas;

Andrius Aniulis – matematikos ir informacinių technologijų metodinės grupės pirmininkas, matematikos vyresnysis mokytojas;

Irma Šedienė – lietuvių kalbos ir literatūros metodinės grupės pirmininkė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė;

Gražina Zaborienė – užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė, anglų kalbos mokytoja metodininkė;

Audronė Raudienė – socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė, istorijos mokytoja metodininkė;

Egidijus Buožius – menų metodinės grupės pirmininkas, technologijų mokytojas;

Rasa Zemdliauskaitė – gamtos mokslų metodinės grupės narė, fizikos vyresnioji mokytoja;

Lina Jucytė – gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė, biologijos mokytoja metodininkė;

Stanislava Verseckienė – IG-IVG klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė,matematikos mokytoja metodininkė;

Arūnas Urbonas – fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkas, fizinio ugdymo vyresnysis mokytojas.

Sotera Martusevičienė – pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.

 

2018 - 2019 m. m. Gimnazijos savivaldos valdybos nariai:

1.    Augustė Bendikaitė, IGc

2.    Viltė Gruzdytė, 8a

3.    Austėja Gotautaitė, IIIGb

4.    Vilius Juodys, IIIGa

5.    Gvidas Juozaitis, IVGb

6.    Adrija Lukaitė, IIGc

7.    Viltė Marmukonytė, IIGa

8.    Julija Naraškevičiūtė, IGd

9.    Miglė Razmutė, IIIGb

10.  Erika Tolpeginaitė, IIGd

11.  Gabrielė Zaleckytė, 8c

 

Informacija atnaujinta: 2019-09-30

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44