(8 678) 80122

info@pranciskonugimnazija.lt

2019 - 2020 mokslo metai

Metodinė taryba

Jolanta Petrauskienė – 5-8 klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė, matematikos mokytoja metodininkė;

Antanas Šneideraitis – dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkas, tikybos vyresnysis mokytojas;

Andrius Aniulis – matematikos ir informacinių technologijų metodinės grupės pirmininkas, matematikos vyresnysis mokytojas;

Irma Šedienė – lietuvių kalbos ir literatūros metodinės grupės pirmininkė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė;

Gražina Zaborienė – užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė, anglų kalbos mokytoja metodininkė;

Audronė Raudienė – socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė, istorijos mokytoja metodininkė;

Egidijus Buožius – menų metodinės grupės pirmininkas, technologijų mokytojas;

Rasa Zemdliauskaitė – gamtos mokslų metodinės grupės narė, fizikos vyresnioji mokytoja;

Lina Jucytė – gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė, biologijos mokytoja metodininkė;

Stanislava Verseckienė – IG-IVG klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė,matematikos mokytoja metodininkė;

Arūnas Urbonas – fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkas, fizinio ugdymo vyresnysis mokytojas.

Sotera Martusevičienė – pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.

 

 

Pagaliau! Turime ir galime pasidžiaugti nauja 2019 – 2020 m. m. gimnazijos mokinių valdyba.
 Kviečiame susipažinti su valdybos nariais: 
 • Agnė Motužytė 8a klasės mokinė; 
 • Sidas Čepelevas 8a klasės mokinys; 
 • Lukrecija Adomavičiūtė 8e klasės mokinė; 
 • Ugnė Čepaitė 8e klasės mokinė; 
 • Martyna Stonkutė 8e klasės mokinė; 
 • Viltė Gruzdytė IGa klasės mokinė; 
 • Gabrielė Zaleckytė IGc klasės mokinė; 
 • Evelina Šiaulytė IIGa klasės mokinė; 
 • Lukrecija Jankauskaitė IIGc klasės mokinė; 
 • Augustė Bendikaitė IIGc klasės mokinė; 
 • Adrija Lukaitė IIIGc klasės mokinė; 
 • Justas Vilčinskas IIIGd klasės mokinys; 
 • Erika Tolpeginaitė IIIGd klasės mokinė. 
Informuojame, kad kandidatų į Gimnazijos mokinių prezidentus neatsirado, todėl Gimnazijos mokinių valdybos nariu sprendimu: „Pabandysime pagyventi be Gimnazijos PREZIDENTO!“ 
Gimnazijos valdybos nariai įsipareigoja: atstovauti mokinių interesus, kūrybiškai ir atsakingai organizuoti viešas akcijas, renginius, bendradarbiauti su Gimnazijos administracija ir Tėvų atstovybe. 
Jeigu TU turi gražių idėjų, bet nežinai, kaip tai paversti tikrove? Kreipkis į Gimnazijos mokinių valdybą! 
Mus rasi kiekvieno mėnesio antrą savaitę - ANTRADIENĮ 214 kab. 15 val. 

Informacija atnaujinta: 2019-11-27

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44