(8 678) 80122

info@kpg.lt

2018 - 2019 mokslo metai

Metodinė taryba

Pirmininkas Antanas Šneideraitis –  dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkas, tikybos mokytojas;

Nariai: 

Jolanta Petrauskienė – 5-8 klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė,

matematikos mokytoja metodininkė;

Violeta Baltūsienė – matematikos ir informacinių technologijų metodinės grupės pirmininkė, matematikos mokytoja;

Justina Žukauskienė – lietuvių kalbos ir etninės kultūros metodinės grupės pirmininkė, lietuvių kalbos mokytoja;

Gražina Gegytė – užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė, anglų kalbos mokytoja metodininkė;

Vaidas Kuprelis – socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkas, istorijos mokytojas metodininkas;

Aušra Navickaitė – menų metodinės grupės pirmininkė, muzikos vyresnioji mokytoja;

Rasa Zemdliauskaitė – gamtos mokslų metodinės grupės narė, fizikos vyresnioji

mokytoja;

Lina Jucytė – gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė, biologijos vyresnioji

mokytoja;

Stanislava Andrijauskienė – IG-IVG klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė,

matematikos mokytoja metodininkė;

Arūnas Urbonas –  kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkas, kūno

kultūros vyresnysis mokytojas.

 

 

2018 - 2019 m. m. Gimnazijos savivaldos valdybos nariai:

1.    Augustė Bendikaitė, IGc

2.    Viltė Gruzdytė, 8a

3.    Austėja Gotautaitė, IIIGb

4.    Vilius Juodys, IIIGa

5.    Gvidas Juozaitis, IVGb

6.    Adrija Lukaitė, IIGc

7.    Viltė Marmukonytė, IIGa

8.    Julija Naraškevičiūtė, IGd

9.    Miglė Razmutė, IIIGb

10.  Erika Tolpeginaitė, IIGd

11.  Gabrielė Zaleckytė, 8c

 

Informacija atnaujinta: 2018-10-26

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44