(8 678) 80122

info@pranciskonugimnazija.lt

 2020-2021 m. m.

 

2020-2021 m. m.

 

Nr.

Pavardė, vardas

Dėstomas dalykas

Kvalifikacinė kategorija

1.       

Adomaitis Vilius

geografija

mokytojas metodininkas

2.       

s. Ančerytė Danutė FMSC

tikyba

vyresnioji mokytoja

3.       

Aniulis Andrius

matematika

vyresnysis mokytojas

4.       

Arlauskienė Giedrė

vokiečių kalba

mokytoja metodininkė

5.       

Ataitė Daiva

lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

6.       

Baltūsienė Violeta

matematika

mokytoja

7.       

Bambalaitė Jovita

dailė, technologijos

mokytoja

8.       

Bastienė Ada

technologijos

vyresnioji mokytoja

9.       

Bėrantaitė Aurelija

chemija

vyresnioji mokytoja

10.   

Bružienė Elona

pradinis ugdymas

mokytoja metodininkė

11.   

Bružienė Laima

matematika

mokytoja metodininkė

12.   

Budrienė Audronė

lietuvių kalba

 mokytoja metodininkė

13.   

Buožius Egidijus

technologijos

mokytojas

14.   

Būgienė Inga

ekonomika, matematika

mokytoja metodininkė

15.   

Cegelnikienė Aurelija

rusų kalba

mokytoja metodininkė

16.   

Čičiūnienė Reda

tikyba

mokytoja metodininkė

17.   

Černeckienė Irena

fizika

mokytoja metodininkė

18.   

Domarkienė Vilma

anglų kalba

mokytoja metodininkė

19.   

Drąsutytė - Meškauskienė Lina

kūno kultūra

vyresnioji mokytoja

20.   

Drungilaitė Sandra

bibliotekos vedėja

-

21.   

Gadeikytė Laima

lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

22.   

Gagytė Alina

geografija

mokytoja

23.   

Galinskaitė Živilė

anglų k.

mokytoja metodininkė

24.   

Genčiuvienė Eglė

spec. pedagogė

vyr.spec.pedagogė

25.   

Gumbaragienė Raimonda

lietuvių kalba

vyresnioji mokytoja

26.   

Janonis Audrius

Neformalusis ugdymas

mokytojas

27.   

Jankuvienė Rūta

vokiečių kalba

mokytoja ekspertė

28.   

Jucytė Lina

biologija

mokytoja metodininkė

29.   

Kalniuvienė Irma

istorija

vyresnioji mokytoja

30.   

Kareivienė Laima

socialinis pedagogas

metodininkė

31.   

Kaulius Kęstutis

biologija

mokytojas metodininkas

32.   

Kavoliūnienė Virgilija

lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

33.   

Kybartienė Dalia

matematika

mokytoja metodininkė

34.   

Krikščiūnaitė-Buitvydė Vaiva

žmogaus sauga

vyresnioji mokytoja

35.   

Kuprelis Vaidas

istorija

mokytojas metodininkas

36.   

Kutkevičienė Simona

šokis

Mokytoja metodininkė

37.   

Liaudanskaitė Liudmila

dailė

mokytoja metodininkė

38.   

Lukauskaitė Julija FMSC

klasių kuratorė

 

39.   

Macienė Genovaitė

rusų kalba,

lietuvių kalba

mokytoja metodininkė,

vyresnioji mokytoja,

40.   

Mackevičius Vaidas

informacinės technologijos

vyresnysis mokytojas

41.   

Mačėnas Alfonsas

šokis

mokytojas

42.   

Martusevičienė Sotera

pradinis ugdymas

mokytoja metodininkė

43.   

Masiokas Vismantas

technologijos

vyresnysis mokytojas

44.   

Meilienė Vilma

matematika

mokytoja metodininkė

45.   

Miežetienė Edita

informacinės technologijos

mokytoja metodininkė

46.   

Mizgirienė Aušra

tikyba

mokytoja

47.   

Narmontienė Reda

psichologė

-

48.   

Norvaišienė Regina

istorija

mokytoja metodininkė

49.   

Novikienė Rima

biologija

vyresnioji mokytoja

50.   

Numgaudis Gediminas

neformalus ugdymas

 

51.   

Odinienė Lina

lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

52.   

Padriezienė Ilona

anglų kalba

mokytoja

53.   

Paulauskienė Kristina

anglų kalba

vyresnioji mokytoja

54.   

Petrauskienė Jolanta

matematika

mokytoja metodininkė

55.   

Petrauskienė Neda

anglų kalba

mokytoja

56.   

Petrauskienė Regina

vokiečių kalba

mokytoja metodininkė

57.   

Puškorienė Irena

matematika

vyresnioji mokytoja

58.   

Raudienė Audronė

istorija

mokytoja metodininkė

59.   

Račkuvienė Dovilė

anglų kalba

mokytoja

60.   

Razmienė Alma

prancūzų kalba

mokytoja metodininkė

61.   

Simaitienė Jolanta

muzika

mokytoja metodininkė

62.   

Slušnys Arnoldas

informacinės technologijos

mokytojas metodininkas

63.   

Šedienė Irma

lietuvių kalba

mokytoja ekspertė

64.   

Šličienė Asta

pradinis ugdymas

mokytoja metodininkė

65.   

Šidlauskaitė Birutė

lietuvių kalba, teatras

mokytoja

66.   

Šneideraitis Antanas

tikyba

vyresnysis mokytojas

67.   

Švitrienė Vilma

chemija

mokytoja metodininkė

68.   

Tijūnaitienė Oksana

muzika

mokytoja

69.   

Tutinienė Janina

anglų kalba

mokytoja metodininkė

70.   

Uljanova Martyna

anglų kalba

vyresnioji mokytoja

71.   

Urbonas Arūnas

kūno kultūra

vyresnysis mokytojas

72.   

Vaišvilas Nerijus

geografija

mokytojas metodininkas

73.   

Valiūnienė Virginija

kūno kultūra

mokytoja metodininkė

74.   

Verseckienė Stanislava     

matematika  

mokytoja metodininkė

75.   

Zaborienė Gražina

anglų k. mokytoja

mokytoja metodininkė

76.   

Zemdliauskaitė Rasa

fizika

vyresnioji mokytoja

77.   

Zujevaitė- Srėbalienė Vija

socialinis pedagogas

metodininkė

78.   

Žilinskaitė Dovilė

technologijos, dailė

vyresnioji mokytoja

79.   

Žiubrienė Remigija

anglų kalba

mokytoja metodininkė

80.   

Žiubrys Rolandas

kūno kultūra

mokytojas metodininkas

81.   

Žygaitienė Rasa

lietuvių kalba

vyresnioji mokytoja

82.   

Žukauskienė Justina

lietuvių kalba

mokytoja


 

 


 

 

Informacija atnaujinta: 2020-10-01

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44