(8 445) 78 945

info@kpg.lt

 

Nr.

Pavardė, vardas

Dėstomas dalykas

Kvalifikacinė kategorija

1

Adomaitis Vilius

geografija

mokytojas metodininkas

2

s. Ančerytė Danutė FMSC

tikyba

mokytoja

3

Andrijauskienė Stanislava

matematika

mokytoja metodininkė

4

Aniulis Andrius

matematika

vyresnysis mokytojas

5

Arlauskienė Giedrė

vokiečių kalba

mokytoja metodininkė

6

Armoškienė Rūta

anglų kalba

vyresnioji mokytoja

7

Ataitė Daiva

lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

8

Baltūsienė Violeta

matematika

mokytoja

9

Bernienė Loreta

matematika

mokytoja metodininkė

10

Bėrantaitė Aurelija

chemija

mokytoja

11

s. Borsato Giovannina FMSC

tikyba

mokytoja metodininkė

12

Bružienė Laima

matematika

mokytoja metodininkė

13

Budrienė Audronė

lietuvių kalba

vyresnioji mokytoja

14

Būgienė Inga

ekonomika, matematika

mokytoja metodininkė

15

Buožius Egidijus

technologijos

mokytojas

16

Cegelnikienė Aurelija

rusų kalba

mokytoja metodininkė

17

Čičiūnienė Reda

tikyba

vyresnioji mokytoja

18

Černeckienė Irena

fizika

mokytoja metodininkė

19

Domarkienė Vilma

anglų kalba

mokytoja metodininkė

20

Dzimidas Ramūnas

geografija, kūno kultūra

mokytojas metodininkas

21

Gadeikytė Laima

lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

22

Gagytė Alina

geografija

mokytoja

23

Gegytė Gražina

anglų k. mokytoja

mokytoja metodininkė

24

Genčiuvienė Eglė

spec. pedagogė

vyr.spec.pedagogė

25

Jankuvienė Rūta

vokiečių kalba

mokytoja ekspertė

26

Jonaitienė Sigita

istorija

mokytoja metodininkė

27

Jucytė Lina

biologija

vyresnioji mokytoja

28

Kalniuvienė Irma

istorija

vyresnioji mokytoja

29

Kaulius Kęstutis

biologija

mokytojas metodininkas

30

Kavoliūnienė Virgilija

lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

31

Kybartienė Dalia

matematika

mokytoja metodininkė

32

Krikščiūnaitė-Buitvydė Vaiva

žmogaus sauga

vyresnioji mokytoja

33

Kuprelis Vaidas

istorija

mokytojas metodininkas

34

Liaudanskaitė Liudmila

dailės

mokytoja metodininkė

35

Lubienė Aušra

muzika

vyresnioji mokytoja

36

Lukoševičiūtė Ramida

anglų kalba

vyresnioji mokytoja

37

Macienė Genovaitė

rusų kalba

mokytoja metodininkė

38

Mackevičius Vaidas

informacinės technologijos

vyresnysis mokytojas

39

Mačėnas Alfonsas

šokis

mokytojas

40

Masiokas Vismantas

technologijos

mokytojas

41

Meilienė Vilma

matematika

mokytoja metodininkė

42

Menčinskienė Jūratė

fizika

mokytoja metodininkė

43

Meškauskienė Lina

kūno kultūra

mokytoja

44

Mėžetienė Edita

informacinės technologijos

vyresnioji mokytoja

45

Motijauskienė Jovita

dailė, technologijos

mokytoja

46

Narkuvienė Aldona

technologijos

mokytoja metodininkė

47

Norvaišienė Regina

istorija

mokytoja metodininkė

48

Novikienė Rima

biologija

vyresnioji mokytoja

49

Olšauskienė Rita

lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

50

Padriezienė Ilona

anglų kalba

mokytoja

51

Paulauskienė Kristina

anglų kalba

vyresnioji mokytoja

52

Petrauskienė Regina

vokiečių kalba

mokytoja metodininkė

53

Puškorienė Irena

matematika

vyresnioji mokytoja

54

Raudienė Audronė

istorija

mokytoja metodininkė

55

Račkuvienė Dovilė

anglų kalba

mokytoja

56

Razmienė Alma

prancūzų kalba

mokytoja metodininkė

57

Rimkutė Danutė

lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

58

Rudavičienė Virginija

lietuvių kalba/etnokultūra

mokytoja metodininkė/ekspertė

59

Slušnys Arnoldas

informacinės technologijos

mokytojas metodininkas

60

Šedienė Irma

lietuvių kalba

mokytoja ekspertė

61

Šiaudvytis Albinas

tikyba

mokytojas

62

Šiaulienė Laimutė

muzika

vyresnioji mokytoja

63

Šlionskytė Veronika

muzika

mokytoja

64

Šneideraitis Antanas

tikyba

mokytojas

65

Švitrienė Vilma

chemija

mokytoja metodininkė

66

Tutinienė Janina

anglų kalba

mokytoja metodininkė

67

Uljanova Martyna

anglų kalba

vyresnioji mokytoja

68

Urbonas Arūnas

kūno kultūra

vyresnysis mokytojas

69

Valiūnienė Virginija

kūno kultūra

mokytoja metodininkė

70

Zemdliauskaitė Rasa

fizika

vyresnioji mokytoja

71

Žilinskaitė Dovilė

technologijos. dailė

vyresnioji mokytoja

72

Žiubrienė Remigija

anglų kalba

mokytoja metodininkė

73

Žiubrys Rolandas

kūno kultūra

mokytojas metodininkas

74

Žygaitienė Rasa

lietuvių kalba

vyresnioji mokytoja

75

Žukauskienė Justina

lietuvių kalba

mokytoja

76

Tarvainis Rolandas

neformalus ugdymas (gitara)

vyr. mokytojas

77

Gedminas Nerijus

neformalus ugdymas (teatras)

mokytojas metodininkas

 

Informacija atnaujinta: 2017-01-09

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44