(8 678) 80122

info@pranciskonugimnazija.lt

 2019-2020 m.

 

Nr.

Pavardė, vardas

Dėstomas dalykas

Kvalifikacinė kategorija

1.                                      

Adomaitis Vilius

geografija

mokytojas metodininkas

2.                                      

s. Ančerytė Danutė FMSC

tikyba

mokytoja

3.                                      

Aniulis Andrius

matematika

vyresnysis mokytojas

4.                                      

Arlauskienė Giedrė

vokiečių kalba

mokytoja metodininkė

5.                                      

Armoškienė Rūta

anglų kalba

vyresnioji mokytoja

6.                                      

Ataitė Daiva

lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

7.                                      

Baltūsienė Violeta

matematika

mokytoja

8.                                      

Bambalaitė Jovita

dailė, technologijos

mokytoja

9.                                      

Bastienė Ada

technologijos

vyresnioji mokytoja

10.                                  

Bernienė Loreta

matematika

mokytoja metodininkė

11.                                  

Bėrantaitė Aurelija

chemija

vyresnioji mokytoja

12.                                  

Bružienė Elona

pradinis ugdymas

mokytoja metodininkė

13.                                  

Bružienė Laima

matematika

mokytoja metodininkė

14.                                  

Budrienė Audronė

lietuvių kalba

vyresnioji mokytoja

15.                                  

Būgienė Inga

ekonomika, matematika

mokytoja metodininkė

16.                                  

Buožius Egidijus

technologijos

mokytojas

17.                                  

Cegelnikienė Aurelija

rusų kalba

mokytoja metodininkė

18.                                  

Čičiūnienė Reda

tikyba

vyresnioji mokytoja

19.                                  

Černeckienė Irena

fizika

mokytoja metodininkė

20.                                  

Dočkuvienė Rita

lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

21.                                  

Domarkienė Vilma

anglų kalba

mokytoja metodininkė

22.                                  

Drąsutytė - Meškauskienė Lina

kūno kultūra

mokytoja

23.                                  

Gadeikytė Laima

lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

24.                                  

Gagytė Alina

geografija

mokytoja

25.                                  

Genčiuvienė Eglė

spec. pedagogė

vyr.spec.pedagogė

26.                                  

Gumbaragienė Raimonda

lietuvių kalba

vyresnioji mokytoja

27.                                  

Janonis Audrius

Neformalusis ugdymas

mokytojas

28.                                  

Jankuvienė Rūta

vokiečių kalba

mokytoja ekspertė

29.                                  

Jucytė Lina

biologija

mokytoja metodininkė

30.                                  

Kalniuvienė Irma

istorija

vyresnioji mokytoja

31.                                  

Kareivienė Laima

socialinis pedagogas

metodininkė

32.                                  

Kaulius Kęstutis

biologija

mokytojas metodininkas

33.                                  

Kavoliūnienė Virgilija

lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

34.                                  

Kybartienė Dalia

matematika

mokytoja metodininkė

35.                                  

Krikščiūnaitė-Buitvydė Vaiva

žmogaus sauga

vyresnioji mokytoja

36.                                  

Kulvietis Aleksas Eugenijus

Ispanų kalba

mokytojas

37.                                  

Kuprelis Vaidas

istorija

mokytojas metodininkas

38.                                  

Kutkevičienė Simona

šokis

Mokytoja metodininkė

39.                                  

Liaudanskaitė Liudmila

dailė

mokytoja metodininkė

40.                                  

Macienė Genovaitė

rusų kalba,

lietuvių kalba

mokytoja metodininkė,

vyresnioji mokytoja,

41.                                  

Mackevičius Vaidas

informacinės technologijos

vyresnysis mokytojas

42.                                  

Mačėnas Alfonsas

šokis

mokytojas

43.                                  

Martusevičienė Sotera

pradinis ugdymas

mokytoja metodininkė

44.                                  

Masiokas Vismantas

technologijos

vyresnysis mokytojas

45.                                  

Meilienė Vilma

matematika

mokytoja metodininkė

46.                                  

Miežetienė Edita

informacinės technologijos

mokytoja metodininkė

47.                                  

Mizgirienė Aušra

tikyba

mokytoja

48.                                  

Norvaišienė Regina

istorija

mokytoja metodininkė

49.                                  

Novikienė Rima

biologija

vyresnioji mokytoja

50.                                  

Padriezienė Ilona

anglų kalba

mokytoja

51.                                  

Paulauskienė Kristina

anglų kalba

vyresnioji mokytoja

52.                                  

Petrauskienė Jolanta

matematika

mokytoja metodininkė

53.                                  

Petrauskienė Neda

anglų kalba

mokytoja

54.                                  

Petrauskienė Regina

vokiečių kalba

mokytoja metodininkė

55.                                  

Puškorienė Irena

matematika

vyresnioji mokytoja

56.                                  

Raudienė Audronė

istorija

mokytoja metodininkė

57.                                  

Račkuvienė Dovilė

anglų kalba

mokytoja

58.                                  

Razmienė Alma

prancūzų kalba

mokytoja metodininkė

59.                                  

Rimkutė Danutė

lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

60.                                  

Romeika Tadas

šokis

mokytojas

61.                                  

Simaitienė Jolanta

muzika

mokytoja metodininkė

62.                                  

Slušnys Arnoldas

informacinės technologijos

mokytojas metodininkas

63.                                  

Šedienė Irma

lietuvių kalba

mokytoja ekspertė

64.                                  

Šidlauskaitė Birutė

lietuvių kalba, teatras

mokytoja

65.                                  

Šneideraitis Antanas

tikyba

vyresnysis mokytojas

66.                                  

Švitrienė Vilma

chemija

mokytoja metodininkė

67.                                  

Tutinienė Janina

anglų kalba

mokytoja metodininkė

68.                                  

Uljanova Martyna

anglų kalba

vyresnioji mokytoja

69.                                  

Urbonas Arūnas

kūno kultūra

vyresnysis mokytojas

70.                                  

Vaišvilas Nerijus

geografija

mokytojas metodininkas

71.                                  

Valiūnienė Virginija

kūno kultūra

mokytoja metodininkė

72.                                  

Vaškytė Oksana

muzika

mokytoja

73.                                  

Verseckienė Stanislava     

matematika  

mokytoja metodininkė

74.                                  

Zaborienė Gražina

anglų k. mokytoja

mokytoja metodininkė

75.                                  

Zemdliauskaitė Rasa

fizika

vyresnioji mokytoja

76.                                  

Zujevaitė- Srėbalienė Vija

socialinis pedagogas

metodininkė

77.                                  

Žilinskaitė Dovilė

technologijos, dailė

vyresnioji mokytoja

78.                                  

Žiubrienė Remigija

anglų kalba

mokytoja metodininkė

79.                                  

Žiubrys Rolandas

kūno kultūra

mokytojas metodininkas

80.                                  

Žygaitienė Rasa

lietuvių kalba

vyresnioji mokytoja

81.                                  

Žukauskienė Justina

lietuvių kalba

mokytoja

 


 

Informacija atnaujinta: 2019-09-18

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44