(8 678) 80122

info@pranciskonugimnazija.lt

Gimnazijos mecenatai

Gimnazijos Mecenatai

 

  • Prelatas Juozas Prunskis
  • Buvęs gimnazijos viceprezidentas Juozas Kojelis
  • Vanda Giniotienė - Kojelytė
  • Albina Žumbakis
  • Edmundas Valantiejus
  • prof. Vladas Algirdas Bumelis

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44