Viešoji įstaiga pranciškonų gimnazija

IIGc
   Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:00
 
G2c I u.k. anglų
IIGc
Domarkienė Vilma Žiubrienė Remigija
A214 anglų k. A306 anglų k.
G2abcde lietuvių k.
IIGa IIGb IIGc IIGd IIGe
Ataitė Daiva Budrienė Audronė Gadeikytė Laima Kavoliūnienė Virgilija Šedienė Irma Žygaitienė Rasa
A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A212 lietuvių k.
G2c muzika
IIGc
Navickaitė Aušra
A teatro studija
G2c kūno kultūra
IIGc
Valiūnienė Virginija
K106 Sporto salė (a)
G2abcde lietuvių k.
IIGa IIGb IIGc IIGd IIGe
Ataitė Daiva Budrienė Audronė Gadeikytė Laima Kavoliūnienė Virgilija Šedienė Irma Žygaitienė Rasa
A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A212 lietuvių k.
 
08:55
 
G2c geografija
IIGc
Adomaitis Vilius
A103 soc. mokslų
G2c istorija
IIGc
Kalniuvienė Irma
K310 istorijos
G2c chemija
IIGc
Švitrienė Vilma
K403 chemijos
G2c I u.k. anglų
IIGc
Domarkienė Vilma Žiubrienė Remigija
A214 anglų k. A306 anglų k.
 
9:55
 
G2abcde matematika
IIGa IIGb IIGc IIGd IIGe
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Būgienė Inga Kybartienė Dalia Meilienė Vilma Petrauskienė Jolanta
A207 matematikos A213 matematikos A312 matematikos
G2c informatika
IIGc
Miežetienė Edita Slušnys Arnoldas
K304 informacinių technologijų K305 informacinių technologijų
G2abcde matematika
IIGa IIGb IIGc IIGd IIGe
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Būgienė Inga Kybartienė Dalia Meilienė Vilma Petrauskienė Jolanta
A207 matematikos A213 matematikos A312 matematikos
G2c istorija
IIGc
Kalniuvienė Irma
K310 istorijos
G2c pilietiškumo pagrindai
IIGc
Kalniuvienė Irma
K310 istorijos
 
10:55
 
G2abcde lietuvių k.
IIGa IIGb IIGc IIGd IIGe
Ataitė Daiva Budrienė Audronė Gadeikytė Laima Kavoliūnienė Virgilija Šedienė Irma Žygaitienė Rasa
A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A212 lietuvių k.
G2c ekonomika
IIGc
Būgienė Inga
A104 socialinių m.
G2c fizika
IIGc
Černeckienė Irena
K402 fizikos
G2abcde lietuvių k.
IIGa IIGb IIGc IIGd IIGe
Ataitė Daiva Budrienė Audronė Gadeikytė Laima Kavoliūnienė Virgilija Šedienė Irma Žygaitienė Rasa
A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A212 lietuvių k.
G2c 2prancūzų/2rusų
IIGc
Macienė Genovaitė Razmienė Alma
A307 prancūzų k.
 
12:10
 
G2c kūno kultūra
IIGc
Valiūnienė Virginija
K106 Sporto salė (a)
G2abcde matematika
IIGa IIGb IIGc IIGd IIGe
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Būgienė Inga Kybartienė Dalia Meilienė Vilma Petrauskienė Jolanta
A207 matematikos A213 matematikos A312 matematikos
G2c biologija
IIGc
Jucytė Lina
K404 gamtos
G2abcde matematika
IIGa IIGb IIGc IIGd IIGe
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Būgienė Inga Kybartienė Dalia Meilienė Vilma Petrauskienė Jolanta
A207 matematikos A213 matematikos A312 matematikos
G2cd technologijos dailė
IIGc IIGd
Buožius Egidijus Motijauskienė Jovita Žilinskaitė Dovilė
A keramikos Dirbtuvės 2
 
13:10
 
G2c tikyba
IIGc
Ančerytė Danutė Šneideraitis Antanas
A209 tikybos K316 tikybos
G2c chemija
IIGc
Švitrienė Vilma
K403 chemijos
G2c I u.k. anglų
IIGc
Domarkienė Vilma Žiubrienė Remigija
A214 anglų k. A306 anglų k.
G2c klasės valandėlė
IIGc
Kalniuvienė Irma
K310 istorijos
 
14:10
 
G2c fizika
IIGc
Černeckienė Irena
K402 fizikos
 
 
 
G2c 2prancūzų/2rusų
IIGc
Macienė Genovaitė Razmienė Alma
A307 prancūzų k.
 
 
 
 
 
 
 
15:05
 
///// ///// ///// ///// /////
 
16:00
 
Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.4.5 2019.04.26 09:34
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai