Viešoji įstaiga pranciškonų gimnazija

IIGa
   Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:00
 
G2a muzika
IIGa
Šiaulienė Laimutė
A teatro studija
G2abcde lietuvių k.
IIGa IIGb IIGc IIGd IIGe
Ataitė Daiva Budrienė Audronė Gadeikytė Laima Kavoliūnienė Virgilija Šedienė Irma Žygaitienė Rasa
A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A212 lietuvių k.
G2a biologija
IIGa
Jucytė Lina
K404 gamtos
G2a pilietiškumo pagrindai
IIGa
Kuprelis Vaidas
A104 socialinių m.
G2abcde lietuvių k.
IIGa IIGb IIGc IIGd IIGe
Ataitė Daiva Budrienė Audronė Gadeikytė Laima Kavoliūnienė Virgilija Šedienė Irma Žygaitienė Rasa
A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A212 lietuvių k.
 
08:55
 
G2a chemija
IIGa
Švitrienė Vilma
K403 chemijos
G2a I u.k. anglų
IIGa
Gegytė Gražina Tutinienė Janina
A309 anglų k. A313 anglų k.
G2a kūno kultūra
IIGa
Meškauskienė Lina
A301 sporto salė
G2a I u.k. anglų
IIGa
Gegytė Gražina Tutinienė Janina
A309 anglų k. A313 anglų k.
 
9:55
 
G2abcde matematika
IIGa IIGb IIGc IIGd IIGe
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Būgienė Inga Kybartienė Dalia Meilienė Vilma Petrauskienė Jolanta
A207 matematikos A213 matematikos A312 matematikos
G2a tikyba
IIGa
Čičiūnienė Reda Šneideraitis Antanas
A209 tikybos K216 tikybos
G2abcde matematika
IIGa IIGb IIGc IIGd IIGe
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Būgienė Inga Kybartienė Dalia Meilienė Vilma Petrauskienė Jolanta
A207 matematikos A213 matematikos A312 matematikos
G2a fizika
IIGa
Černeckienė Irena
K402 fizikos
G2a kūno kultūra
IIGa
Meškauskienė Lina
A301 sporto salė
 
10:55
 
G2abcde lietuvių k.
IIGa IIGb IIGc IIGd IIGe
Ataitė Daiva Budrienė Audronė Gadeikytė Laima Kavoliūnienė Virgilija Šedienė Irma Žygaitienė Rasa
A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A212 lietuvių k.
G2a 2vokiečių/2prancūzų
IIGa
Arlauskienė Giedrė Razmienė Alma
A307 prancūzų k.
G2a 2vokiečių/2prancūzų
IIGa
Arlauskienė Giedrė Razmienė Alma
A307 prancūzų k.
G2abcde lietuvių k.
IIGa IIGb IIGc IIGd IIGe
Ataitė Daiva Budrienė Audronė Gadeikytė Laima Kavoliūnienė Virgilija Šedienė Irma Žygaitienė Rasa
A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A212 lietuvių k.
G2a chemija
IIGa
Švitrienė Vilma
K403 chemijos
 
12:10
 
G2a istorija
IIGa
Kuprelis Vaidas
A104 socialinių m.
G2abcde matematika
IIGa IIGb IIGc IIGd IIGe
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Būgienė Inga Kybartienė Dalia Meilienė Vilma Petrauskienė Jolanta
A207 matematikos A213 matematikos A312 matematikos
G2a geografija
IIGa
Adomaitis Vilius
A103 soc. mokslų
G2abcde matematika
IIGa IIGb IIGc IIGd IIGe
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Būgienė Inga Kybartienė Dalia Meilienė Vilma Petrauskienė Jolanta
A207 matematikos A213 matematikos A312 matematikos
G2ae technologijos dailė
IIGa IIGe
Liaudanskaitė Liudmila Masiokas Vismantas Narkuvienė Aldona
A technologijų K112 dailės Dirbtuvės 1
 
13:10
 
G2a informatika
IIGa
Mackevičius Vaidas Slušnys Arnoldas
K304 informacinių technologijų K305 informacinių technologijų
G2a I u.k. anglų
IIGa
Gegytė Gražina Tutinienė Janina
A309 anglų k. A313 anglų k.
G2a istorija
IIGa
Kuprelis Vaidas
A104 socialinių m.
 
 
 
 
14:10
 
 
 
 
G2a fizika
IIGa
Černeckienė Irena
K402 fizikos
G2a ekonomika
IIGa
Būgienė Inga
A302 chemijos ekonomikos
 
 
 
G2a klasės valandėlė
IIGa
Adomaitis Vilius
A103 soc. mokslų
 
15:05
 
///// ///// ///// ///// /////
 
16:00
 
Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.4.5 2019.04.26 09:34
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai