Viešoji įstaiga pranciškonų gimnazija

IGd
   Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:00
 
G1d chemija
IGd
Švitrienė Vilma
K403 chemijos
G1d kūno kultūra
IGd
Urbonas Arūnas
K106 Sporto salė (a)
G1d geografija
IGd
Adomaitis Vilius
A103 soc. mokslų
G1d technologijos
IGd
Buožius Egidijus Narkuvienė Aldona
A technologijų Dirbtuvės 2
G1d biologija
IGd
Jucytė Lina
K404 gamtos
 
08:55
 
G1abcd matematika
IGa IGb IGc IGd
Verseckienė Stanislava Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Kybartienė Dalia Meilienė Vilma
A205 matematikos A207 matematikos A213 matematikos A312 matematikos K309 matematikos
G1d fizika
IGd
Černeckienė Irena
K402 fizikos
G1d rusų k./vokiečių k.
IGd
Arlauskienė Giedrė Macienė Genovaitė
(08:55) K311 anglų k.
G1d chemija
IGd
Švitrienė Vilma
K403 chemijos
 
9:55
 
G1d geografija
IGd
Adomaitis Vilius
A103 soc. mokslų
G1d I u.k. anglų
IGd
Tutinienė Janina Žiubrienė Remigija
A306 anglų k. A309 anglų k.
G1d biologija
IGd
Jucytė Lina
K404 gamtos
G1d I u.k. anglų
IGd
Tutinienė Janina Žiubrienė Remigija
A306 anglų k. A309 anglų k.
G1d pilietiškumo pagrindai
IGd
Kuprelis Vaidas
A104 socialinių m.
 
10:55
 
G1d istorija
IGd
Kuprelis Vaidas
A104 socialinių m.
G1abcd matematika
IGa IGb IGc IGd
Verseckienė Stanislava Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Kybartienė Dalia Meilienė Vilma
A205 matematikos A207 matematikos A213 matematikos A312 matematikos K309 matematikos
G1abcd matematika
IGa IGb IGc IGd
Verseckienė Stanislava Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Kybartienė Dalia Meilienė Vilma
A205 matematikos A207 matematikos A213 matematikos A312 matematikos K309 matematikos
G1d informatika 1 gr./tikyba 2 gr.
IGd
Čičiūnienė Reda Miežetienė Edita
K216 tikybos K304 informacinių technologijų
G1abcd matematika
IGa IGb IGc IGd
Verseckienė Stanislava Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Kybartienė Dalia Meilienė Vilma
A205 matematikos A207 matematikos A213 matematikos A312 matematikos K309 matematikos
 
12:10
 
G1d fizika
IGd
Černeckienė Irena
K402 fizikos
G1d rusų k./vokiečių k.
IGd
Arlauskienė Giedrė Macienė Genovaitė
(12:10) A103 soc. mokslų
G1abcd lietuvių k.
IGa IGb IGc IGd
Dočkuvienė Rita Gadeikytė Laima Kavoliūnienė Virgilija Rimkutė Danutė Šedienė Irma
A101 lietuvių A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A212 lietuvių k.
G1d klasės valandėlė
IGd
Verseckienė Stanislava
A205 matematikos
G1abcd lietuvių k.
IGa IGb IGc IGd
Dočkuvienė Rita Gadeikytė Laima Kavoliūnienė Virgilija Rimkutė Danutė Šedienė Irma
A101 lietuvių A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A212 lietuvių k.
 
13:10
 
G1d I u.k. anglų
IGd
Tutinienė Janina Žiubrienė Remigija
A306 anglų k. A309 anglų k.
G1abcd lietuvių k.
IGa IGb IGc IGd
Dočkuvienė Rita Gadeikytė Laima Kavoliūnienė Virgilija Rimkutė Danutė Šedienė Irma
A101 lietuvių A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A212 lietuvių k.
G1d muzika
IGd
Navickaitė Aušra
A teatro studija
G1d dailė
IGd
Liaudanskaitė Liudmila
K112 dailės
G1d informatika 2 gr./tikyba 1 gr.
IGd
Mackevičius Vaidas Šneideraitis Antanas
A209 tikybos K305 informacinių technologijų
 
14:10
 
G1abcd lietuvių k.
IGa IGb IGc IGd
Dočkuvienė Rita Gadeikytė Laima Kavoliūnienė Virgilija Rimkutė Danutė Šedienė Irma
A101 lietuvių A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A212 lietuvių k.
 
 
 
G1d istorija
IGd
Kuprelis Vaidas
A104 socialinių m.
 
 
 
G1d kūno kultūra
IGd
Urbonas Arūnas
K106 Sporto salė (a)
 
15:05
 
///// ///// ///// ///// /////
 
16:00
 
Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.4.5 2019.04.26 09:34
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai