Viešoji įstaiga pranciškonų gimnazija

IGb
   Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:00
 
G1b klasės valandėlė
IGb
Bružienė Laima
A213 matematikos
G1b informatika 1 gr. /tikyba 2 gr.
IGb
Ančerytė Danutė Miežetienė Edita
K304 informacinių technologijų K316 tikybos
G1b technologijos
IGb
Masiokas Vismantas Motijauskienė Jovita
Dirbtuvės 1
G1b informatika 2 gr. /tikyba 1 gr.
IGb
Slušnys Arnoldas Šneideraitis Antanas
A209 tikybos K305 informacinių technologijų
G1b istorija
IGb
Norvaišienė Regina
A100 istorijos
 
08:55
 
G1abcd matematika
IGa IGb IGc IGd
Verseckienė Stanislava Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Kybartienė Dalia Meilienė Vilma
A205 matematikos A207 matematikos A213 matematikos A312 matematikos K309 matematikos
G1b rusų k./vokiečių k.
IGb
Arlauskienė Giedrė Macienė Genovaitė
(08:55) A103 soc. mokslų
G1b geografija
IGb
Adomaitis Vilius
A103 soc. mokslų
G1b dailė
IGb
Liaudanskaitė Liudmila
K112 dailės
G1b biologija
IGb
Jucytė Lina
K404 gamtos
 
9:55
 
G1b biologija
IGb
Jucytė Lina
K404 gamtos
G1b kūno kultūra
IGb
Urbonas Arūnas
K106 Sporto salė (a)
G1b rusų k./vokiečių k.
IGb
Arlauskienė Giedrė Macienė Genovaitė
(9:55) K311 anglų k.
G1b I u.k. anglų k.
IGb
Gegytė Gražina Račkuvienė Dovilė
A313 anglų k. K401 anglų k.
G1b chemija
IGb
Švitrienė Vilma
K403 chemijos
 
10:55
 
G1b I u.k. anglų k.
IGb
Gegytė Gražina Račkuvienė Dovilė
A313 anglų k. K401 anglų k.
G1abcd matematika
IGa IGb IGc IGd
Verseckienė Stanislava Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Kybartienė Dalia Meilienė Vilma
A205 matematikos A207 matematikos A213 matematikos A312 matematikos K309 matematikos
G1abcd matematika
IGa IGb IGc IGd
Verseckienė Stanislava Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Kybartienė Dalia Meilienė Vilma
A205 matematikos A207 matematikos A213 matematikos A312 matematikos K309 matematikos
G1b chemija
IGb
Švitrienė Vilma
K403 chemijos
G1abcd matematika
IGa IGb IGc IGd
Verseckienė Stanislava Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Kybartienė Dalia Meilienė Vilma
A205 matematikos A207 matematikos A213 matematikos A312 matematikos K309 matematikos
 
12:10
 
G1b geografija
IGb
Adomaitis Vilius
A103 soc. mokslų
G1b fizika
IGb
Černeckienė Irena
K402 fizikos
G1abcd lietuvių k.
IGa IGb IGc IGd
Dočkuvienė Rita Gadeikytė Laima Kavoliūnienė Virgilija Rimkutė Danutė Šedienė Irma
A101 lietuvių A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A212 lietuvių k.
G1b istorija
IGb
Norvaišienė Regina
A100 istorijos
G1abcd lietuvių k.
IGa IGb IGc IGd
Dočkuvienė Rita Gadeikytė Laima Kavoliūnienė Virgilija Rimkutė Danutė Šedienė Irma
A101 lietuvių A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A212 lietuvių k.
 
13:10
 
G1b kūno kultūra
IGb
Urbonas Arūnas
K106 Sporto salė (a)
G1abcd lietuvių k.
IGa IGb IGc IGd
Dočkuvienė Rita Gadeikytė Laima Kavoliūnienė Virgilija Rimkutė Danutė Šedienė Irma
A101 lietuvių A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A212 lietuvių k.
G1b I u.k. anglų k.
IGb
Gegytė Gražina Račkuvienė Dovilė
A313 anglų k. K401 anglų k.
G1b fizika
IGb
Černeckienė Irena
K402 fizikos
G1b etnokultūra
IGb
Rudavičienė Virginija
K113 lietuvių k.
 
14:10
 
G1abcd lietuvių k.
IGa IGb IGc IGd
Dočkuvienė Rita Gadeikytė Laima Kavoliūnienė Virgilija Rimkutė Danutė Šedienė Irma
A101 lietuvių A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A212 lietuvių k.
G1b pilietiškumo pagrindai
IGb
Norvaišienė Regina
A100 istorijos
 
 
 
G1b muzika
IGb
Navickaitė Aušra
A teatro studija
 
 
 
 
15:05
 
///// ///// ///// ///// /////
 
16:00
 
Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.4.5 2019.04.26 09:34
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai