Viešoji įstaiga pranciškonų gimnazija

Būgienė Inga
   Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:00
 
 
 
 
G3 verslas ir vadyba
Būgienė Inga
A207 matematikos
G2e ekonomika
IIGe
Būgienė Inga
A302 chemijos ekonomikos
G3 matematika A 5 gr.
Būgienė Inga
(08:00) A302 chemijos ekonomikos (08:55) A302 chemijos ekonomikos
 
 
 
 
08:55
 
 
 
 
 
 
 
G4 matematika A 4 gr.
Būgienė Inga
(08:55) A302 chemijos ekonomikos
G4 matematikos modulis 4 gr.
Būgienė Inga
A302 chemijos ekonomikos
 
9:55
 
G2abcde matematika
IIGa IIGb IIGc IIGd IIGe
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Būgienė Inga Kybartienė Dalia Meilienė Vilma Petrauskienė Jolanta
A207 matematikos A213 matematikos A312 matematikos
G3 matematika A 5 gr.
Būgienė Inga
(9:55) A207 matematikos
G2abcde matematika
IIGa IIGb IIGc IIGd IIGe
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Būgienė Inga Kybartienė Dalia Meilienė Vilma Petrauskienė Jolanta
A207 matematikos A213 matematikos A312 matematikos
G4 matematika A 4 gr.
Būgienė Inga
(9:55) A302 chemijos ekonomikos (10:55) A302 chemijos ekonomikos
G3 matematikos modulis 5 gr.
Būgienė Inga
A302 chemijos ekonomikos
 
10:55
 
G4 matematika A 4 gr.
Būgienė Inga
(10:55) A101 lietuvių
G2c ekonomika
IIGc
Būgienė Inga
A104 socialinių m.
 
 
 
G2b ekonomika
IIGb
Būgienė Inga
A302 chemijos ekonomikos
 
12:10
 
G3 matematika A 5 gr.
Būgienė Inga
(12:10) A207 matematikos
G2abcde matematika
IIGa IIGb IIGc IIGd IIGe
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Būgienė Inga Kybartienė Dalia Meilienė Vilma Petrauskienė Jolanta
A207 matematikos A213 matematikos A312 matematikos
G3 matematika A 5 gr.
Būgienė Inga
(12:10) A302 chemijos ekonomikos
G2abcde matematika
IIGa IIGb IIGc IIGd IIGe
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Būgienė Inga Kybartienė Dalia Meilienė Vilma Petrauskienė Jolanta
A207 matematikos A213 matematikos A312 matematikos
 
 
 
 
13:10
 
 
 
 
G4 matematika A 4 gr.
Būgienė Inga
(13:10) A209 tikybos
 
 
 
G2b klasės valandėlė
IIGb
Būgienė Inga
A210 lietuvių k.
 
 
 
 
14:10
 
G2d ekonomika
IIGd
Būgienė Inga
A207 matematikos
 
 
 
G2a ekonomika
IIGa
Būgienė Inga
A302 chemijos ekonomikos
 
 
 
G4 verslas ir vadyba
Būgienė Inga
A302 chemijos ekonomikos
 
15:05
 
G3 verslas ir vadyba
Būgienė Inga
A207 matematikos
 
 
 
G4 verslas ir vadyba
Būgienė Inga
A302 chemijos ekonomikos
 
 
 
 
 
 
 
16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.4.5 2019.04.26 09:34
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai