Viešoji įstaiga pranciškonų gimnazija

5d
   Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:00
 
5d I u.k. anglų k. 1 gr.
5d
Paulauskienė Kristina
K204 anglų k.
5d I u.k. anglų k. 2 gr.
5d
Paulauskienė Kristina
K204 anglų k.
5d I u.k. anglų k. 2 gr.
5d
Paulauskienė Kristina
K204 anglų k.
5d anglų 1 gr. /informatika 2 gr.
5d
Miežetienė Edita Paulauskienė Kristina
K204 anglų k. K304 informacinių technologijų
5d I u.k. anglų k. 1 gr.
5d
Paulauskienė Kristina
K204 anglų k.
 
08:55
 
5d kūno kultūra
5d
Meškauskienė Lina
(08:55) K106 Sporto salė (a)
5d matematika
5d
Puškorienė Irena
(08:55) K208 matematikos (9:55) K208 matematikos
5d dailė
5d
Liaudanskaitė Liudmila
K112 dailės
5d anglų 2 gr./informatika 1 gr.
5d
Paulauskienė Kristina Slušnys Arnoldas
K204 anglų k. K305 informacinių technologijų
5d matematika
5d
Puškorienė Irena
(08:55) K209 lietuvių
 
9:55
 
5d lietuvių k.
5d
Rudavičienė Virginija
K113 lietuvių k.
5d technologijos
5d
Buožius Egidijus Motijauskienė Jovita
A keramikos Dirbtuvės 2
5d lietuvių k.
5d
Rudavičienė Virginija
K113 lietuvių k.
5d istorija
5d
Norvaišienė Regina
A100 istorijos
 
10:55
 
5d klasės valandėlė
5d
Paulauskienė Kristina
K204 anglų k.
5d gamta ir žmogus
5d
Novikienė Rima
K308 gamtos
5d matematika
5d
Puškorienė Irena
(10:55) K208 matematikos
5d kūno kultūra
5d
Meškauskienė Lina
(10:55) A301 sporto salė
 
12:10
 
5d anglų 2 gr./tikyba 1 gr.
5d
Ančerytė Danutė Paulauskienė Kristina
K204 anglų k. K316 tikybos
5d lietuvių k.
5d
Rudavičienė Virginija
K113 lietuvių k.
5d lietuvių k.
5d
Rudavičienė Virginija
K113 lietuvių k.
5d gamta ir žmogus
5d
Novikienė Rima
K308 gamtos
5d lietuvių k.
5d
Rudavičienė Virginija
K113 lietuvių k.
 
13:10
 
 
 
 
5d anglų 1 gr. /tikyba 2 gr.
5d
Čičiūnienė Reda Paulauskienė Kristina
K204 anglų k. K216 tikybos
5d istorija
5d
Norvaišienė Regina
A100 istorijos
5d kūno kultūra
5d
Meškauskienė Lina
(13:10) K106 Sporto salė (a)
5d muzika
5d
Šlionskytė Veronika
A teatro studija
 
14:10
 
///// ///// ///// ///// /////
 
15:05
 
 
16:00
 
Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.4.5 2019.04.26 09:34
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai