(8 445) 78 945

info@kpg.lt

Pranciškonų gimnazija

Tavo mokykla

Sąžiningumas, atsakomybė, pažinimas

prioritetas

2015-2017 m.m.

INFORMACIJA BENDRUOMENEI

Pranciškonų gimnazija – moderni, atvira naujovėms bei gyvenimo iššūkiams mokykla, garsėjanti ugdytinių pasiekimais ir krikščioniška veikla. Gimnazija pranciškoniškoje dvasioje ugdo laisvą, pilietišką, kūrybingą ir atsakingą asmenybę, gebančią rinktis prasmingus gyvenimo ir veiklos tikslus, puoselėjančią katalikų tikėjimą, tautos tradicijas bei kultūrą 

SKAITYTI DAUGIAU

Laikas mums visiems lėmė ATGIMIMĄ … Į Kretingą grįžę broliai pranciškonai (1989 m.), vadovaujami Astijaus Kungio OFM, subrandino prasmingą mintį – įsteigti Kretingos katalikišką vidurinę mokyklą (tai padaryta 1992 m.), o vėliau atkurti Pranciškonų gimnaziją. 1994 – aisiais metais katalikiškoje vidurinėje mokykloje įsteigiamos pirmosios gimnazinės klasės. Prabėga keleri įtempto darbo metai... 1998 metų gegužės 28 – oji – itin džiaugsminga diena mokyklos bendruomenei: jai suteikiamas gimnazijos statusas, grąžinamas senasis Pranciškonų gimnazijos vardas. Nuo 1992 metų iki 2005 metų gimnazijai vadovavo Asta Radikienė – šios mokyklos mokinė ir mokytoja. Nuo 2008 m. rugsėjo 1-osios mokiniams duris atvėrė Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija. Gimnazijos steigėjas Lietuvos Šv. Kazimiero provincija. Gimnazijai vadovauja direktorius br. kunigas Alvydas Virbalis OFM.

Pranciškonų gimnazijos

AKTUALIAUSIOS NAUJIENOS

Pranciškonų gimnazijos

ARTĖJANTYS RENGINIAI

Pranciškonų gimnazijos

NUOTRAUKŲ GALERIJA

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44